SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

האם להתגרש ללא הסכם?

הליך הגירושין כולל אספקטים רבים. מהם דנים בעניינים הרכושיים ומהם דנים בענייני משמורת ילדים, הסדרי ראייה, מזונות ועוד.

האם להתגרש ללא הסכם

המסמך החשוב והמרכזי בגירושין הוא הסכם הגירושין המסדיר את כל העניינים הללו ומעגן אותם בהסכם חתום בידי הצדדים, אם בטרם פנייה לבית הדין הרבני ואם לאחריו, אם במסגרת הסכמות הדדיות בין בני הזוג ואם לאחר התנצחות קולנית והתדיינויות משפטיות ארוכות.

תוכן עניינים

להסכם זה חשיבות רבה כיוון שהוא מתווה את צורת המשכיות התא המשפחתי והיחסים בין בני המשפחה השונים, לאחר היפרדות בני הזוג ופירוק התא המשפחתי.

ישנם זוגות המתלבטים בשאלה: האם להתגרש ללא הסכם חתום? האם להתגרש מהר ככל הניתן גם ללא הגעה להסכמות הדדיות מחייבות?

האם להתגרש ללא הסכם זו אפשרות קיימת?

השאלה האם להתגרש ללא הסכם או האם בכלל ניתן להתגרש ללא הסכם, תלויה בנסיבות המקרה.

בדרך כלל, כאשר באים להתגרש בפני בית הדין הרבני, הוא מצפה שיגישו לאישורו את הסכם הגירושין המסדיר את מכלול היחסים בין בני הזוג, זאת כדי למנוע פתיחת הליכים משפטיים בעתיד.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ישנם מקרים שבהם נוכח בית הדין שעילת הגירושין מאלצת גירושין מיידיים. “המשבר ביניהם הוא עמוק והתהום שנפערה ביניהם רחבה מכדי שניתן יהיה לאחותה” כתב בית הדין באחד מפסקי הדין.

אם המצב בין בני הזוג כל כך גרוע וחריף ומחייב גירושין מידיים, אין סיכוי להשכנת שלום בית וישנה אפשרות לסדר את כל העניינים הממוניים לאחר מתן הגט – בית הדין לא יעכב את מתן הגט.

ישנם מקרים שבהם צד אחד מצליח לכפות על הצד השני תנאים בלתי הוגנים, הסדרי ראייה מקפחים או תנאים אחרים המעמידים את זכויותיו של הצד השני בספק. האם להתגרש עם הסכם גרוע? נראה שהתשובה היא שלילית. הסכם גירושין מקבע את המצב בשנים הבאות ולפעמים שווה להילחם בבתי המשפט על הזכויות מאשר לחתום על הסכם גרוע. לא בכל מצב כדאי וראוי לחתום על הסכם גירושין.

חשוב לזכור כי השאלה האם להתגרש ללא הסכם, תלויה מאוד ביחסים בין בני הזוג. הסכם גירושין אמור להיות הוגן, צודק ומיטיב עם שני הצדדים באופן שיכולו להמשיך ולהחזיק את התא המשפחתי בצורתו החדשה.

האם להתגרש ללא הסכם ערוך בידי עורך דין?

הסכם גירושין כולל בתוכו פרקים ונושאים שונים. למשל הסדרי ראייה והסדרי משמורת תקפים עד להגעת הילדים לגיל 21. השפעתו של הסכם הנישואין על חיי בני הזוג לאחר הגירושין, היא מהותית ולכן מומלץ להיעזר בייעוץ מקצועי כדי לעמוד על הזכויות המשפטיות, הכלכליות והמשפחתיות הנובעות מהסכם הגירושין. בדרך כלל כולל ההסכם את הנושאים העיקריים הבאים:

  • חלוקת הרכוש המשותף – נושא מורכב וטעון. מהו הרכוש המשותף העומד לחלוקה? האם רכוש שנצבר לפני הנישואין גם הוא נחלק? האם מתנות שקיבלה האישה כלולים ברכוש? האם הפנסיה של הבעל מגיעה לאישה? שאלות קשות וסבוכות המצריכות נקודת בחינה מקצועית. זה אינו הזמן לחסוך.

גם ההתחקות אחר הרכוש המשותף מצריכה מקצועיות. ישנם מקרים שאחד מבני הזוג מבריח נכסים וחשוב לדעת כיצד ניתן לחשוף אותם, לפעמים באמצעות אנשי מקצוע נוספים.

  • משמורת והסדרי ראייה – זכויות ההורים בראיית ילדיהם, אצל מי יגורו הילדים? אצל מי יהיו בחגים? האם ניתן להוציאם מן הארץ? מהי המעורבות של כל בן זוג בחיי ילדיהם? שאלות מהותיות וחשובות בשמירה על מרקם המשפחה.
  • תשלום מזונות לבן הזוג או לילדים – כמה תקבל האישה כדי לשמור על רמת חייה? כמה יקבל כל ילד מן ההורה כדי לממן את לימודיו, הוצאות רפואיות, תחביבים וכד’? שאלות המשפיעות באופן מובהק על צורת החיים שתיווצר לאחר גירושי בני הזוג.

חשוב לזכור כי כל הסכם גירושין חייב לקבל את אישור בית המשפט למשפחה או את אישורו של בית הדין. הסכם גירושין שלא נוסח כראוי, שמקפח זכויות, שמשמיט נושאים חשובים או שאינו חד משמעי, לא יקבל את אישור הערכאה המשפטית. לכן ניסוח מקצועי ומקיף, יבטיח את אישורו של הסכם הגירושין.

לשאלה האם להתגרש ללא הסכם ערוך בצורה מקצועית, יש תשובה חד משמעית. לא!

חתמנו על הסכם ממון לפני החתונה. האם להתגרש ללא הסכם גירושין?

חשוב לדעת את ההבדלים בין הסכם ממון להסכם גירושין. הסכם ממון, כשמו כן הוא, נוגע לרכוש בני הזוג וקובע באיזו דרך יחולק הרכוש בעת גירושין, איזה רכוש יוחרג מהרכוש המחולק, איזה חלק יקבל כל בן זוג ומהן זכויותיו ברכוש מסוים הנקוב בהסכם הממון.

בהסכם ממון שנחתם לפני הנישואין, אין אפשרות לקבוע קביעות עתידיות בנושאים נוספים כמו משמורת, מזונות ילדים ועוד. לכן חתימה על הסכם ממון לפני הנישואין אינה מייתרת את הצורך בחתימה על הסכם גירושין שכן הסכם גירושין כולל את הסכם הממון וכל הנושאים החשובים הנוספים.

ולסיכום: האם להתגרש ללא הסכם? במקרים מיוחדים שבהם יחסי בני הזוג אינם מאפשרים המשך חיים משותפים, ייטה בית הדין להתיר גירושין ללא הסכם. בכל מקרה אחר, רצוי מאוד לחתום על הסכם גירושין בסיוע עורך דין מקצועי שיעגן את כל זכויות בני הזוג. הסכם ממון אינו תחליף להסכם גירושין, אלא חלק ממנו.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף