SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיתביעות קטנות – על חוק הגנת הצרכן

בית משפט לתביעות קטנות הוא כלי חשוב למימוש הזכויות שלנו כצרכנים. תביעות קטנות הן תביעות לתשלום סכום עד הסך של 31,900 ₪ וכן תביעות צרכניות ששוויין הוא עד לסכום זה. 

תביעות קטנות – על חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 אשר נועד להגן על ציבור הצרכנים בישראל ניתן לאכיפה בין השאר על ידי הגשת תביעות קטנות.

תוכן עניינים

סעיף 4 ג’ לחוק הגנת הצרכן מחייב את בתי העסק להיות גלויים עם הצרכנים ולתלות מודעה במקום העסק בדבר מדיניותם להחזרת מוצרי העסק.

המשמעות היא שכל צרכן כיום זכאי לדעת מראש לפני הרכישה האם אפשר יהיה להחזיר את המוצר, לבטל את העסקה ובאיזה אופן. סירובם של בתי עסק לפעול על פי הוראות חוק הגנת הצרכן מזכה אותנו באפשרות להגיש תביעות קטנות כנגד אותם עסקים.

חובת הגילוי שבחוק הגנת הצרכן

כאמור, סעיף 4 ג’ לחוק הגנת הצרכן קובע את חובת הגילוי של מדיניות החזרת טובין ואלו הם עיקרי הדברים הנקבעים בסעיף:

1. הצגת המודעה – הסעיף קובע כי עוסק צריך להציג בעסק שלו מודעה ברורה, במקום בו הלקוחות יכולים לראות אותה, אשר בה מפורטת המדיניות של העסק לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם. המודעה צריכה להיות להכיל את כל הפרטים לגבי החזרת טובין, באיה תנאים ניתן להחזיר ומהו סוג ההחזר שיקבל הצרכן.

2 אי עמידה במדיניות – במקרים בהם הצרכן מבקש להחזיר מוצר שרכש והעוסק מסרב ואינו פועל בהתאם למדיניות שהוא עצמו קבע, רשאי הצרכן להחזיר לעוסק את הטובין תוך 7 ימים מהיום שקיבל את הסירוב והעוסק מחויב לעשות כן ולהשיב לצרכן את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן. זאת כל עוד לא חלה הרעה בטובין כאשר פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב הרעה במצב הטובין.

3. אי הצגת מודעה – במידה ובית העסק לא הציג מודעה בדבר המדיניות שלו להחזרת טובין, חזקה על העוסק כי המדיניות שלו היא לאפשר לצרכן החזרת טובין.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

4. חריגים – הסעיף קובע כי הוראותיו לא במקרים מסוימים המפורטים בסעיף למשל במקרים בהם מדובר במוצר מזון שיתקלקל עד שיוחזר לעוסק.

תביעות קטנות- מה חשוב לדעת?

טרם ההחלטה להגיש תביעות קטנות, כדאי להכיר היטיב את הנושא. להלן מספר מאפיינים חשובים בהליך זה:

1. הליך בלתי פורמאלי – הדיונים במסגרת תביעות קטנות אינם דיונים פורמאליים כאשר בעלי הדין מציגים את משנתם בפני בית המשפט בעצמם והם לרוב אינם מיוצגים.

2. חסכון בעלויות – היות שאין אנו זקוקים לייצוג בהליך של תביעות קטנות אנו חוסכים את שכר הטרחה שהיינו צריכים לשלם אילו היינו מתדיינים בכל בית משפט אחר. חיסכון נוסף לובש צורה בדמות אגרת בית המשפט אשר היא נמוכה מאוד וכך אין תשלום האגרה עומד כמכשול בפני מי שרוצה להגיש תביעות קטנות.

3.קבלת פסק דין במהירות – בחלק נכבד מן המקרים נקבל פסק דין כבר בתום הדיון בתביעה ולכל המאוחר, כשבוע לאחר יום הדיון. נדמה שיתרון זה הוא אחד החשובים והמשמעותיים ביותר שכן אנו יכולים לקבל את הסעד שלנו מהר מאוד ואין תמריץ טוב יותר להגשת תביעות קטנות מן הידיעה שהסכסוך יסתיים במהרה.

לסיכום, חוק הגנת הצרכן מאפשר לנו הגשת תביעות קטנות היכן שבית עסק נהג עמנו בצורה שאיננה מתיישבת עם החוק ואל לנו להימנע מהגשת תביעות קטנות. המדובר בהליך פשוט ולא יקר המאפשר לנו לממש את זכותנו כצרכנים לשירות טוב ולקבלת תמורה ראויה לכספנו.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף