SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

תביעות קטנות כפתרון משפטי לסכסוכים עם בעלי מקצוע

בנסיבות בהן נתגלעה מחלוקת עם בעלי מקצוע, תביעות קטנות הינן הערכאה המשפטית המתאימה והיעילה ביותר לפתרון סכסוכים דוגמת אלה. במאמר סקירה אודות סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט לתביעות קטנות וכן הצעות פרקטיות להצלחת התביעה.

תביעות קטנות כפתרון משפטי לסכסוכים עם בעלי מקצוע

תוכן עניינים

תביעות קטנות – בעלי מקצוע

“בעל מקצוע” הפך במרוצת השנים לשם נרדף לאמינות נמוכה, איחורים, אי עמידה בזמנים ובאופן כללי וגורף, זלזול בלקוחות, בייחוד אלה שעשו את הבלתי ייעשה ושילמו לו את כספם מראש. במקרים כאלה, רוב הסיכויים שהעבודה לא תושלם.

בפני לקוח שכזה עומדות שתי אפשרויות בחירה: האחת, להשלים עם המצב ולהזמין בעל מקצוע אחר שאולי הוא ייתקן את הפגמים, והאפשרות השנייה, היא לנקוט באמצעים משמעותיים ומשפטיים נגד ההתנהלות הנפסדת הזו של בעל המקצוע.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

במקרה שהחליט הלקוח לנקוט בדרך השנייה, להלן מספר המלצות שיסייעו לו בניהול תביעתו וכן מספר המלצות בהתקשרויותיו העתידיות עם בעלי מקצוע.

ראשית, בטרם ההתקשרות עם בעלי מקצוע, בבחינת הקדמת תרופה למכה, יש להכין הסכם שיפרט את מהלך העבודה לפרטי פרטים, מועדי תשלום, אספקה , טיב החומר וכל דבר אחר שקשור להתקשרות ולהיקף העבודה.

כן חשוב לציין בהסכם את כל פרטיו המזהים של בעל המקצוע (לרבות ת”ז, כתובת מלאה, שם החברה ומספר ח.פ. אם ישנם). בפרטים אלו, יש בכדי לסייע ללקוח, במידה ויצטרך להגיש תביעה נגד בעל המקצוע.

כמו כן, ההמלצה הגורפת, היא לא להיענות לשידוליו של בעל המקצוע ולשלם לו את כל הסכום, בטרם סיים את העבודה בשלמותה, לשביעות רצון הלקוח.

בסיבות בהן בעל המקצוע אינו משלים את העבודה ומתחמק מקיום חובותיו, ניתן לפנות לבית המשפט ולהגיש נגדו תביעה. כאשר י ש בידי הצרכן, הסכם המפרט את הליך העבודה, תוך ציון פרטיו המזהים של בעל המקצוע, וכן קבלות על תשלום, אם ישנן, יש לצרפם לכתב התביעה וכך יתנהל הדיון באופן פשוט, בהיר ונטול סבוכים.

מכתב התראה בטרם נקיטת צעד משפטי

צעד נוסף שניתן לנקוט בטרם הגשת תביעה הוא, לנסח מכתב התראה הממוען לבעל המקצוע ולהתריע על כוונה לפנות לבית המשפט, בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אך עם זאת לא מאיימת.

על מכתב ההתראה לפרט בתמציתיות את המסכת העובדתית שהביאה לפרוץ הסכסוך וכן לפרט את דרישותיו של הלקוח מבעל המקצוע, ואת הזמן שעומד לרשותו לעשות כן, בטרם יפנה הלקוח למסלול משפטי.

בכוחו של מכתב ההתראה להעיד על רצינות כוונותיו של הלקוח ולהביא לסיום הפרשה, מבלי להיזקק לערכאות משפטיות, ולחסוך לתובע זמן וטרחה.

אולם, באם בעל המקצוע לא הגיב למכתב ההתראה ולא הראה נכונות לסיים את התחייבויותיו, אין מנוס מהגשת תביעה. מומלץ לצרף לה, בנוסף לשאר המסמכים המצוינים לעיל, את מכתב ההתראה.

מעצם משלוח מכתב ההתראה יתרשם בית המשפט כי מיצה התובע את כל האפשרויות – הלא משפטיות – העומדות בפניו להסדרת הסכסוך וכי הפנייה לבית המשפט הייתה מכורח ולא מרצון.

תביעות קטנות לבירור סכסוכים

תביעות קטנות הינם דרך נוחה ויעילה לפתרון סכסוכים מעין אלו. ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על הסכום המקסימאלי להגשת תביעות קטנות, הלוא הוא 31,9000 ₪.

תביעות קטנות מתאפיינות בהליך בלתי פורמאלי, יעיל ומהיר, בו, ככלל, הצדדים מייצגים את עצמם. הלקוח ניגש וממלא טופס כתב תביעה בו מפרט הוא את עיקרי הדברים שהובילו לפרוץ הסכסוך, כן יש לצרף לכתב התביעה את כל המסמכים העיקריים להוכחת תביעתו.

בית המשפט קובע מועד לדיון וכן שולח לנתבע את כתב התביעה בצירוף הזמנה להגשת כתב הגנה. לרוב, בדיון הראשון שנערך בעניין שומע בית המשפט את הצדדים, על עדיהם וראיותיהם. ובתום הדיון, מכריע בסכסוך, או לכל המאוחר, שבעה ימים אחריו.

במקרה של מחלוקת עם בעלי מקצוע, תביעות קטנות, הינן הדרך המהירה והיעילה לפתרון הסכסוך.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף