SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

אילו טפסים יש להכיר במסגרת תביעות קטנות?

אילו טפסים יש להכיר במסגרת תביעות קטנות?מדע הטופסולוגיה הוא אולי המדע הפופולארי ביותר במדינת ישראל ובייחוד בתחום בתי המשפט. לכללי הפרוצדורה חשיבות גדולה מאוד בניהול ההליך המשפטי כמו גם בניהולו של הליך משפטי מינורי יחסית, כדוגמת ההליך של תביעות קטנות.

הליך זה הינו הליך משפטי ייחודי מבחינה פרוצדוראלית ואף כי הוא נראה קל ופשוט יש להכירו על בוריו שכן עמידה בכללי הפרוצדורה הינה תנאי הכרחי (אף כי לא מספיק) להצלחה בניהול המשפט. הכרה זו משמעותה הגשת הטפסים הנכונים בזמן ובעיתוי הנכון ובהתאם להליך הספציפי המתנהל במסגרת התביעה ומהווה חלק ממנה ואין זה משנה אם את/ה תובע/ת או נתבע/ת. נזכיר כי, תביעות קטנות הן תביעות אזרחיות לסכומי כסף קטנים באמצעות הליך מהיר וזול הנעשה באופן עצמאי וללא שירותיהם של עורכי דין. סכום התביעה מוגבל.

טופס 1: כתב תביעה

הטופס הראשון הוא טופס כתב התביעה בו תשתמש במידה והנך התובע. בטופס זה עליך למלא את פרטיך (להלן: “פרטי התובע“) וכן את פרטי הצד שכנגד (להלן: “הנתבע“). בנוסף לכך, עליך למלא את סכום התביעה, לתאר את מקום המעשה או המחדל שבעטיו נולדה התביעה וכן לגולל ובקצרה את פרשת התביעה, הווי אומר, את נסיבותיה. כאמור, אין די בהגשת טופסי כתב התביעה ויש לצרף אליו את הנספחים המאמתים את העובדות המצוינות בפרשת התביעה כפי שזו גוללה ע”י התובע (למשל: זיכרון דברים, חוזה, קבלות, תלושי משכורת, חוות דעת, צילומים וכיו”ב). על כל פנים את טופס כתב התביעה על נספחיו יש למסור פיזית במזכירות בית המשפט. את טופס כתב התביעה על צרופותיו יש להגיש בשני עותקים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טופס 2: כתב הגנה

זהו הטופס בו תשתמש במידה והוגשה נגדך תביעה קטנה. בטופס זה יציין הנתבע את פרטיו וכן את תגובתו הספציפית לגבי: המקום והתאריך שבהם נוצרה התחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין אם בהסכם, בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת; המקום בו בוצעה ההתחייבות או שזו נועדה להתקיים בה; מקום המסירה של הנכס ו/או המעשה/המחדל שבשלו תובעים; סכום הכסף הנתבע ונימוקי ההגנה (בתמצית). את כתב ההגנה יוכל הנתבע למסור פיזית במזכירות ביהמ”ש או לחילופין לשולחו לביהמ”ש בדואר רשום. טופס זה יש להגיש בשני עותקים.

 

טופס 3: בקשה לזימון עד

לעיתים, על מנת לאשש את העובדות המצוינות בכתב התביעה יש לא רק לצרף נספחים המאמתים את העובדות שבפרשת התביעה, כי אם גם לזמן עדים .אדם שהוזמן למסור עדות בביהמ”ש יכול להיות כל אדם מעמך ישראל ובלבד שהוא ראה או שמע דבר מה מסוים הקשור בפרשת בתביעה ושיש בעדותו כדי לשמש

ראיה לכך. עד כזה, יכול להיות גם מי שהיה עד לקרות המסופר בגוף התביעה במסגרת תפקידו כגון: שוטר, כבאי וכיו”ב.

בכתב ההגנה בתביעות קטנות יש לציין את סכום הכסף הנתבע ונימוקי ההגנהטופס 4: יפויי כוח פרטי

במידה ואדם רוצה להגיש תביעה אך אינו יכול לנהל אותה בעצמו מפאת אנאלפביתיות (אי-ידיעת קרוא וכתוב), נכות או מוגבלות פיזית או כל סיבה אחרת המונעת ממנו להגיע פיזית לביהמ”ש. או אז הוא יכול להגיש טופס שנקרא יפויי כוח פרטי ובו הוא מציין כי הוא מייפה את כוחו של אדם אחר X לטפל בתביעה שלו מול Y.

טופס 5: תביעה שכנגד

זו תוגש במקום התביעה המקורית ע”ג טופס תביעה רגיל שעל גביו יש להוסיף את הכיתוב: “תביעה שכנגד” טופס זה יש להגיש בשלושה עותקים.

טופס 6: הודעה לצד ג’

נתבע המבקש לגלגל את האחריות לעילת התביעה לצד שלישי ימלא טופס שנקרא “הודעה לצד ג'”. את הטופס הזה יש להגיש בארבעה עותקים שיישלחו אל:

  • ביהמ”ש
  • התובע המקורי
  • מגיש ההודעה
  • צד ג’ עצמו.

טופס 7: בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

לאחר שניתן פסה”ד ונפסק כי על הנתבע (או לחילופין על התובע דווקא) לשלם סכום כסף, הרי שיש להגיש את פסה”ד לביצוע בהוצל”פ על-מנת להבטיח את מימוש פסה”ד .טופס זה כבר יוצא מגדר בתי המשפט לתביעות קטנות ויוצא אל תחום ההוצאה לפועל. במערכת ההוצאה לפועל נקרא טופס זה בשם טופס לביצוע פסק-דין (כספי בלבד) ומספרו 802.את הטופס הזה יש למלא ולהגיש ללשכת ההוצאה לפועל בצירוף פסק הדין המקורי או העתק ממנו (שעל גביו מוטבעת חותמת “נאמן למקור”). במידה והזוכה מיוצג ע”י עורך-דין יש לצרף גם יפויי כוח עבור עורכי דין.

אגרות: חשוב לציין כי כל הליך בין אם בבימ”ש לתביעות קטנות ובין אם בלשכת ההוצל”פ מתנהל בכפוף לתשלום האגרה בגין אותו הליך.

לסיום :חשוב לציין כי עמידה בכללי הפרוצדורה וכן מילוי והגשת הטפסים הנכונים בזמן הנכון ובהתאם להליך /או הסעד המבוקש, הינם תנאי הכרחי (אך כאמור לא מספיק) להצלחת התביעה ולכן חשוב לעשות את הדברים נכון ולבדוק מניה וביה לא רק אם השתמשנו בטופס המתאים כי אם גם מילאנו אותו לפי ההוראות הקבועות בחוק.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף