SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיתביעות קטנות ורשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואיות מוגשות לבית המשפט בעילת פיצוי בגין הנזק שנגרם. במידה והפיצוי הנדרש עומד בסכום אותו קובע בית המשפט לתביעות קטנות, ניתן להגיש את התביעה לבית משפט זה ולחסוך בזמן והוצאות.

תביעות קטנות ורשלנות רפואית

תוכן עניינים

מהי רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא מצב בו מקבל מטופל טיפול רפואי על ידי גורם רפואי (רופא, אחות, טכנאי ועוד) אך אותו גורם חורג מחובת הזהירות המוטלת עליו וגורם לנזק בגופו של המטופל. רשלנות רפואית יכולה להיות גופנית או נפשית.

מטופל אשר מבקש לתבוע בגין רשלנות רפואית יצטרך להוכיח לבית המשפט כי התקיימו מספר תנאים:

א. הגורם אשר נגדו הוגשה תביעת רשלנות רפואית חב בעצם בחובת זהירות לנפגע.
ב. הגורם אשר נגדו הוגשה תביעת רשלנות רפואית הפר את חובת הזהירות שהיתה מוטלת עליו.
ג. הוכח כי נגרם נזק גופני.
ד. יש להוכיח קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק שנגרם.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מטופל אשר נפגע ברשלנות רפואית יציג לבית המשפט מסמכים רפואיים אשר מציגים את הנזק הגופני שנגרם לו, וזאת תוך כדי הצגת חוות דעת רופאים מומחים המציגים את מצבו הרפואי ואת השפעת הנזק הגופני על תפקודו ומהלך חייו.

תביעות קטנות – פשוט וקל

סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות מופיעה בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ”ד- 1984, שם נקבע כי מטרתו העיקרית היא פתרון סכסוכים אזרחיים בסכומים נמוכים בהליכים מהירים ויעילים, כאשר אין מוגדרות בו הוראות פרוצדוראליות נוקשות.

תביעות קטנות הוא הליך לבירור של תביעות אזרחיות בין אנשים פרטיים, כאשר מדובר בתביעות בסכומים נמוכים. מטרת ההליך היא להקל על אזרחים ולצמצם את זמן השיפוט תוך מתן פיתרון משפטי לצדדים .

הדוגמא הבולטת היא האגרות הנמוכות אותן יש לשלם בבית משפט לתביעות קטנות אל מול האגרות הגבוהות אשר משולמות בבתי משפט שלום.

הליך תביעות קטנות הוא טוב יותר גם מבחינת פרוצדורה.

כאן, אין צורך בסדרי דין נוקשים ומסובכים והדיונים מתנהלים לפי ראות עיניו של השופט היושב לדין, הוא זה שיקבע את הדרך היעילה והצודקת לניהול המשפט, תוך חתירה לסיום הדיון באופן המהיר והטוב ביותר.

מכאן נובע כי שופט בבית משפט לתביעות קטנות יוכל לקבל ראיות אשר לא יהיו קבילות בבית משפט שלום.

כלל נוסף הוא כי בבית המשפט לתביעות קטנות לא ניתן להגיע מלווה בעורך דין. המטרה היא להבטיח הליך פשוט בו הצדדים עצמם יביאו את הוכחותיהם, שכן זהו השוני מדיון בבית משפט שלום, שם ניתן להגיע מלווים בעורך דין הבקיא בתחומו.

כלל זה מבטיח הליך פשוט ומהיר לצדדים ופותח בעצם את דלתותיו של בית המשפט לכל אזרח פשוט שלא מעוניין או לא מסוגל לרכוש את ייצוגו של עורך דין.

ומה בין רשלנות רפואית לתביעות קטנות?

בית משפט לתביעות קטנות יוכל לדון רק במקרים הבאים:

א. התביעה מוגשת עד לסכום של 31,000 ₪ או בגין בקשה למתן צו להחזרת מוצר או לתיקונו כאשר שווי המוצר הוא עד לסכום זה. (מעבר לסכום זה יש להגיש את התביעות לבית משפט שלום או מחוזי).
ב. רק יחיד יוכל לתבוע בתביעות קטנות.
ג. התביעה חייבת להיות בגין עילה אזרחית.
ד. אין להגיש תביעה קטנה בעניין בו יש סמכות ייחודית לבית משפט אחר.

מטופל שנפגע תוך רשלנות רפואית של גורם מטפל, יחליט לאן ברצונו להגיש את התביעה: לבית משפט השלום, כשר הוא מלווה בעורך דין וסכום הפיצוי יכול להיות גבוה מ-31,000 ₪, או לבית משפט לתביעות קטנות שם נוא יוכל לייצג את עצמו, הוצאותיו יהיו נמוכות יותר, ההליך יסתיים וודאי מהר יותר אך הוא מוגבל מבחינת הסכום אותו הוא מבקש.

במידה והתביעה אותה הוא מבקש להגיש מתאימה לתנאיה של התביעה הקטנה עליו לבחון האם זו הדרך הטובה והמהירה ביותר בשבילו.

בתביעות רשלנות רפואית התביעה היא לפיצוי בגין הנזק הגופני שנגרם למטופל עקב הפרת חובת הזהירות של הגורם המטפל.

תביעות מסוג זה אורכות זמן רב וכוללות הגשת מסמכים רפואיים רבים לבית המשפט. במידה וסכום התביעה לפיצוי עומד בתנאי בית המשפט לתביעות קטנות אין כל מניעה להגיש את התביעה לבית משפט זה כדי לצמצם בהוצאות ההליך ולחסוך זמן שיפוטי ודיונים ארוכים ומפרכים.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף