SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיתביעות קטנות – הצעת פשרה כעילה לפסלות שופט

אימתי הצעת פשרה, מטעם בית המשפט, תקים עילת פסלות שופט, מטעמים של חשש ממשי למשוא פנים והבעת דעה קדומה? האם הצעת פשרה משקפת את גמירת דעתו של בית המשפט בהליך? 

תביעות קטנות - הצעת פשרה כעילה לפסלות שופט

במאמר דיון על החלטת בית המשפט תביעות קטנות וכן פסיקת בית המשפט העליון בעניין.

תוכן עניינים

במהלכו של דיון בתביעה כספית, שהוגשה לבית המשפט תביעות קטנות, בגין הפסקת חשמל שארעה במהלך חגיגת בת מצווה, הוגשה בקשת פסלות שופט היושב בדין.

בקשה זו הגיעה לבירור בבית המשפט העליון, בטענה, כי הצעת הפשרה שהציע שופט בית המשפט תביעות קטנות, מהווה קביעת עמדה בהליך, והבעת דעה קדומה באשר לתוצאות המשפט, אשר מגיעות לכדי חשש ממשי למשוא פנים בהמשך ניהול ההליך.

דחיית בקשת הפסלות בבית משפט תביעות קטנות

שופט בית המשפט תביעות קטנות, דחה את בקשת פסלות, וציין כי הצעת פשרה הינה דרך לפתרון הסכסוך בין בעלי הדין, בדרך של הסכמה, המקבלת את ברכת בית המשפט.

עוד ציין השופט, כי הסכמת הצדדים הנה אפשרות יפה, שכן היא מקפלת בתוכה את רצונם של בעלי הדין. השופט הוסיף וציין, כי הסכמת בעלי דין, הנה פעולה שכיחה במשפט האזרחי, שיש בה כדי לחסוך זמן ומשאבים הן של בעלי הדין והן של בית המשפט.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לעניין הטענה לגבי נקיטת העמדה המתבטאת בהצעת פשרה, ציין השופט, כי גם אם אכן יש בהצעת פשרה משום הבעת עמדה באשר לתוצאות ההליך, אין בכך כדי לבסס חשש ממשי למשוא פנים ואין לראותה כגמירת דעתו של השופט, אלא כאפשרות נוספת שעל בעלי הדין לשקול.

כן הדגיש השופט, כי לא הופעל לחץ על בעלי הדין ולא נכפה עליהם לקבל את הצעת הפשרה, ומשכך, אין הצעת הפשרה שהוצעה, מהווה עילה מספקת לפסילת שופט.

דיון בבקשת הפסלות בבית המשפט העליון

על החלטתו זו של בית המשפט לתביעות קטנות, שדחה את בקשת הפסלות, הוגש ערעור לבית המשפט העליון (ערעור על פסלות שופט, מוגש ישירות לבית המשפט העליון, ונדון בפני שופט אחד).

בדיון שנערך בבית המשפט העליון, שבה וטענה המערערת כי שופט בית המשפט לתביעות קטנות נקט עמדה תוך הבעת דעה קדומה, ובזה חרץ את המשפט, עוד בטרם הסתיים הליך הצגת הראיות וכן בטרם הושמעו העדים. ולפיכך , קיים חשש, כך לשיטתה, כי דעתו הקדומה של בית המשפט תביעות קטנות תשפיע על ההחלטה שתתקבל בעניינה, בתום ההליך.

כב’ הנשיאה ביניש, ציינה, כי לאחר שקראה את הבקשה על נספחיה ואת החלטת בית המשפט תביעות קטנות, הגיעה למסקנה כי דין הבקשה לפסלות שופט להידחות.

כב’ הנשיאה קבעה, כי ניסיון מצד השופט להביא את בעלי הדין לפשרה אין בו, כשלעצמו, כדי להקים עילת פסלות שופט. כן הוסיפה, כי שופט מקצועי האמון על מלאכת השפיטה אינו מגבש עמדה נחרצת, בטרם הסתיימו ההליכים ובטרם נחשף לכלל הראיות והעדויות הרלוונטיות בתיק.

עצם העלאת הצעת הפשרה אין פירושה, כי השופט גיבש עמדה סופית בתיק. מטרתה של הצעת הפשרה, היא ניסיון לייעל את ההליכים ולקצר את זמנם של בעלי הדין ושל בית המשפט, על ידי הבאת בעלי הדין להסכמות. ניסיון זה יכול להתבטא בהערכה לכאורית של גורל התיק, אולם, זוהי רק השערה, ואין בה כדי להביא לפסלות השופט היושב בדין (ע”א 7386/08 ‏אילת איין בע”מ נ’ מיקי חכם (פורסם בנבו. ניתן ביום 26.10.2008).

סיכום

הצעת פשרה, הנה אפשרות שכיחה לפתרון סכסוכים בדרך של הסכמה בין בעלי הדין אשר זוכה לברכת הדרך מצד בית המשפט. כאשר הצעת פשרה מוצעת לבעלי הדין, באופן זהיר, שאין בו כדי לכפת עליהם לקבלה, אין היא פוסלת את בית המשפט מלדון בהמשך התיק, ואין בה כדי לקבוע כי השופט גיבש עמדה נחרצת וסופית ולדידו גורל התיק מנוי וגמור.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף