SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

שכר נוטריון – חשוב מאוד לדעת

חשיבותם של השירותים הנוטריונים, דומה מאוד לחשיבותו של ייעוץ משפטי .על כן, כפי שישנה אפשרות לקבל סיוע משפטי במסגרות שונות, כך דאג המחוקק לכך כי השירות הנוטריוני יהיה נגיש לכל אזרח.

שכר נוטריון – חשוב מאוד לדעתהשירות הנוטריוני אמנם אינו ניתן בחינם, אך עלותו אינה גבוהה ולכן, שווה לכל כיס.

תוכן עניינים

מיהו הנוטריון?

נוטריון הוא עורך דין במקצועו אשר צבר עשר שנות וותק, לפחות, טרם קיבל רישיון נוטריון.

למרות כי הנוטריונים הם עורכי דין במקצועם, החברים בלשכת עורכי הדין, בעת מתן השירות הנוטריוני, הם כפופים לכללי האתיקה של חוק הנוטריונים.

כמו כן, ישנן הוראות מיוחדות לביצוע השירות הנוטריוני, עליהן מוכרחים הנוטריונים להקפיד, בכדי לתת שירות מקצועי ונאמן לציבור.

הצורך בקבלת שירותים נוטריונים עולה במקרים שונים כמו למשל, בעת עריכת צוואה, כאשר חותמים על יפוי כח לעסקת מקרקעין הטעונה רישום בטאבו, כאשר צריכים אישור אפוסטיל, לאמת חתימה, לתרגם מסמך משפטי ועוד.

תהיה מהותה הפנייה אל הנוטריון, אשר תהיה, חשוב לדעת כי שכרם של הנוטריון קובע בדין! ולכן, ניתן לדעת מהי העלות המדויקת, עבור כל שירות נוטריוני, טרם מגיעים אל משרד הנוטריון.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תעריפי שכר נוטריון

עבור השירותים הנוטריונים כדוגמת אישור הסכם ממון או הליך קבלת אפוסטיל,

יגבה נוטריון שכר מן הפונה, כאמור בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים). שכר הטרחה מתעדכן בדרך כלל פעמיים בשנה, כך שעל הפונה ובמיוחד על הנוטריון, לשים לב לכך. הודעת הנוטריונים מונה את השכר עבור כל שירות וכן את התוספת, בהתאם לגודלו של המסמך.

להלן מספר דוגמאות לתעריפי השכר של נוטריון:

  1. אישור צוואה נוטריונית: נוטריון מוסמך, על פי חוק הירושה, לאשר צוואה כרשות. הודעת הנוטריונים קובעת כי בעבור שירות זה יגבה נוטריון, 222 ₪, כאשר עבור כל חותם נוסף, יגבה 114 ₪.
  2. אישור נכונות תרגום: כאשר נוטריון מאשר נכונות תרגום, יגבה 192 ₪ עד 100 מילים וישנה תוספת של 153 ₪ לכל 100 מילים נוספות או חלק מהן, עד 1,000 מילים.
  3. אישור חיים: אחת מסמכויותיו של נוטריון היא לתת אישור על כך כי המבקש, עודו בחיים. עבור אישור זה, יגבה נוטריון 155 ₪.

כל פונה יכול לבדוק בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים) את התעריף עבור כל שירות נוטריוני וכך לדעת, מה תהיה העלות של השירות לו הוא זקוק.

גביית שכר שונה

תקנה 17 (א) לתקנות הנוטריונים קובעת כי נוטריון חייב לציין את השכר שגבה בעד האישור או את השכר שהפונה חייב.

דרישה זו נועדה לוודא כי הנוטריון גבה את התעריף המדויק אשר הגיע לו עבור השירות שסיפק.

מובן וברור כי נוטריון אינו רשאי לגבות שכר גבוה מן הקבוע בדין, אך נשאלת השאלה האם רשאי הוא לגבות שכר נמוך יותר מהקבוע בהודעת הנוטריונים?

האם רשאי נוטריון שלא לגבות שכר כלל? ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין קבעה כי על הנוטריון לגבות את השכר הרגיל, למעט מקרים מיוחדים, למשל, כאשר מדובר על אדם חסר אמצעים.

כמו כן, כאשר נפלה טעות באישור הנוטריוני הראשון, לא יגבה נוטריון, שכר עבור תיקון הטעות והנפקת אישור נוטריוני נוסף. מכל מקום, תקנה 17 (ב) לתקנות הנוטריונים קובעת כי אם לא גבה נוטריון את השכר המגיע לו, יציין את הסיבה לכך באישורו.נוטריון חייב לציין את השכר שגבה בעד האישור או את השכר שהפונה חייב

נוטריון – רשאי לסרב לתת שירות?

המחוקק רואה בנוטריון כמעין רשות ועל כן, קבע כי שכר הנוטריונים יהיה שכר אחיד. כך השירותים הנוטריונים, יהיו נגישים כל אדם ואדם, ללא קשר למצבו הכלכלי. בין אם מדובר באישור חיים, אימות חתימה או אישור אפוסטיל, יכול הציבור לקבל את השירות, בעלות סבירה, אצל כל נוטריון. בהקשר זה, נשאלת השאלה, האם הנוטריון, בהיותו מעין רשות, רשאי לסרב להעניק שירות לפונה אליו? חוק הנוטריונים ותקנותיו, לא עוסקים בשאלה מרתקת זו אך הדעה המקובלת היא כי נוטריון מחויב להעניק שירות לציבור, אלא אם אין הוא רשאי לעשות זאת, בשל הוראות החוק והתקנות.

למשל, נוטריון אינו רשאי לתת אישור על שבוצעה פעולה בפניו, כאשר ישנו ספק אם הפונה מבין את משמעות הפעולה, או אם הוא אינו פועל מרצון חופשי. דוגמא נוספת היא מצב שבו הנוטריון נדרש לקבל תעודת רופא אך זו לא הוצגה לו. זאת על פי תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים, הקובעת כי כאשר המבקש מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון לקבל תעודת רופא, טרם יעניק את אישורו.

המשמעות הענפה של האישור הנוטריוני, דורשת מציבור הנוטריונים, לנהוג בזהירות ולא לתת את חתימתם, היכן שלא התמלאו הוראות הדין. שכרם של הנוטריונים, הוא זהה ואחיד, כאשר הם אינם רשאים לסטות מן התעריף המקובל, אלא במקרים חריגים ביותר. הנוטריון הוא מעין רשות ציבורית ולכן, הוא מחויב לתת שירות לכל פונה, אלא אם בנסיבות העניין, לא מתקיימות הוראות החוק והתקנות.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף