SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיהאם ניתן לקבל פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות?

בהליך משפטי אזרחי מסוג תביעה קטנה, דורש התובע סעד המוגבל בסכום. מאמר זה יענה על השאלה האם ניתן לקבל פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות.

האם ניתן לקבל פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות?

תוכן עניינים

מהי למעשה “עוגמת נפש”?

תביעות קטנות עוסקות, בעיקר, בנושאים צרכניים. כחלק מאותן תביעות בנושאים צרכניים, מציין התובע כי הוא אינו שבע רצון מהשירות שקיבל ואף מאוכזב ממנו.

כלומר, למעשה, לטענת התובע, נגרמו לו נזקים שאינם כספיים ושאינם ניתנים לכימות. כל הטענות האלו, מוגדרות, מבחינה משפטית, כ”עוגמת נפש”. יש לציין, שתביעות קטנות מתנהלות בביהמ”ש לתביעות קטנות. בימ”ש זה, נוטה כיום להחמיר עם הצד שגרם עוגמת נפש (הנתבע).

מתי ניתן לדרוש פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות?

קשה לקבוע תנאים ספציפיים שבהם ניתן לדרוש פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות, שכן בתביעות מעין אלה, כל מקרה נבחן לגופו.

עוגמת נפש היא עניין סובייקטיבי, וייתכן בהחלט שאדם יתייחס לחוויה מסוימת שחווה כאל עוגמת נפש שנגרמה לו, בעוד שאדם אחר יחווה בדיוק את אותה החוויה אך כלל לא יחשוב שנגרמה לו עוגמת נפש.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ואולם, ישנם מספר תנאים שקשה לטעון לגביהם שהם אינם מצדיקים דרישת פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות:

  • עבר זמן רב מהרגע שבו ניסה התובע לקבל שירות ועד שקיבל אותו בפועל, אם בכלל קיבל אותו
  • התובע היה צריך לבצע פעולות רבות כדי לקבל את השירות בו היה מעוניין, בעוד שבד”כ, מספר הפעולות שיש לבצע כדי לקבל את אותו השירות הוא נמוך הרבה יותר
  • אורח חייו של התובע השתנה באופן משמעותי עקב כך שלא קיבל את השירות בו היה מעוניין.

איך נקבע גובה הפיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות?

כאמור, בתביעות קטנות שבהן נדרש פיצוי בגין עוגמת נפש, כל מקרה נבחן לגופו. ואולם, בעיקרון ישנם מספר גורמים שלפיהם קובע ביהמ”ש שהפיצוי בגין עוגמת הנפש גבוה יותר:

  • ככל שהזמן שלקח לתובע לקבל את השירות בו היה מעוניין (אם בכלל קיבל אותו), ארוך יותר
  • ככל שמספר הפעולות שהתובע היה צריך לבצע כדי לקבל את השירות בו היה מעוניין, גדול יותר
  • ככל שאורח חייו של התובע השתנה באופן משמעותי יותר עקב כך שלא קיבל את השירות בו היה מעוניין. לדוגמא, התובע רכש מקרר מחברה מסוימת, ויום לאחר מכן המקרר הפסיק לעבוד – ולכן התובע היה צריך לאכול במסעדות ולהוציא סכומים גבוהים, לבזבז זמן בלנסוע לחברים כדי לאכול ובכך להפסיד שעות עבודה וכדומה.
  • ככל שניתן לתרגם את עוגמת הנפש לדברים מוחשיים יותר. כלומר, ככל שהתובע יכול להעריך באופן מדויק יותר את הערך הכספי של הנזקים שנגרמו לו.

מבחינה משפטית, המונח "עוגמת נפש" כולל את טענות התובע לכך שהוא אינו שבע רצון

לסיכום, מבחינה משפטית, המונח “עוגמת נפש” כולל את טענות התובע לכך שהוא אינו שבע רצון, ואף מאוכזב, מהשירות שקיבל, כלומר, נגרמו לו נזקים לא כספיים שקשה לכמת אותם.

ניתן לדרוש פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות במקרים שבהם עבר זמן רב מרגע ניסיון התובע לקבל שירות ועד לרגע קבלתו בפועל (ייתכן ולא קיבל את השירות כלל).

כאשר מספר הפעולות שהתובע היה צריך לבצע כדי לקבל את השירות בו היה מעוניין, היה גבוה מבדרך כלל, וכן אם אורח חיי התובע השתנה משמעותית עקב אי-קבלתו את השירות בו היה מעוניין.

קיומם של שלושה תנאים אלה, בנוסף ליכולת לתרגם את עוגמת הנפש לדברים מוחשים יותר, מגביר את הסיכוי שהפיצוי בגין עוגמת הנפש יהיה גבוה יותר.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף