SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיעריכת צוואה נוטריונית

צוואה מול נוטריון מונעת חוסר בהירות והסיכוי לערער עליה או לפסול אותה נמוך מצוואות אחרות. במאמר הבא נסביר מהי צוואה נוטריונית ונביא את הצעדים החשובים לעריכתה.

עריכת צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית יכולה להיערך על ידי נוטריון, בפני שופט, רשם של בית המשפט או חבר בבית דין דתי.

תוכן עניינים

במידה ופונים אל נוטריון לצורך עריכת צוואה עליו להיות נוכח בשעת החתימה ולחתום בעצמו על המסמך. החשיבות של צוואה נוטריונית עצומה הן עבור המנוח והן עבור היורשים.

ראשית, צוואה הנערכת בצורה נכונה, מנוסחת נכון ומוגדרת בצורה חד משמעית לא צפויה ליצור עימותים. על נוטריון להכיר את הפרטים המהותיים לצורך עריכת צוואה ולאפיין אותה בהתאם לחוקי הירושה.

מאפיינים של צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית צריכה להיערך ולהיחתם בפני נציגי רשות משפטית שהם אינם בעלי אינטרסים.

הצוואה הנוטריונית אינה ניתנת לפרשנות, וזאת לעומת צוואות הניתנות בעל פה, צוואות הניתנות בכתב יד של המנוח או צוואות הניתנות בפני עדים. הסיכוי לערער על צוואה נוטריונית נמוך משמעותית מהסיכוי לערער על צוואה אחרת, וכך גם הסיכוי לפסול אותה לחלוטין.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

צעדים לעריכת צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית נערכת במספר שלבים. כאמור, צוואה הנערכת מול נוטריון מחייבת כי הוא ייקח חלק פעיל בעריכתה ובמידה מסוימת אפילו יהיה אחראי על תוכנה. להלן יסודות הצוואה הנוטריונית כפי שהם מופיעים בתקנות המשפט בישראל:

  1. אמירה או הגשה של המצווה – על המצווה לומר לנוטריון בעל פה את דבריו או לחילופין להגיש אותם בכתב.
  2. הקראה – על הנוטריון או המצווה בעצמו להקריא את דברי הצוואה בקול, וזאת לצורך הבהרה של האמור בדברי הצוואה וביטול אפשרות לחוסר הבנה.
  3. הצהרה – על המצווה להצהיר בפני נוטריון עורך דין כי זו צוואתו וכי הוא מסכים לנאמר בה.
  4. אישור נוטריון – נוטריון אשר בפניו הוקראה הצוואה צריך לאשר אותה, לאשר את הקראתה ולאשר את הצהרתו של המצווה.
    רק בסיום הליכים אלו יכולה הצוואה לקבל את חתימת הנוטריון. מבחינת הדין, צוואה אשר נערכה בפני נוטריון זהה לצוואה אשר נערכה בפני רשות שיפוטית. בדיקה של צוואה נוטריונית צריכה להיעשות על פי השאלה האם קיימת חזקה ראייתית לכך שהאדם המצויין בצוואה כאדם המצווה הוא אכן זה שעשה את הצוואה.

צוואה הנערכת מול נוטריון מחייבת כי הוא ייקח חלק פעיל בעריכתה ובמידה מסוימת אפילו יהיה אחראי על תוכנה

אחריות הנוטריון על צוואה

בצוואה נוטריונית לא חלה חובה על המצווה להגיש את הדברים בכתב ידו. יתרה מכך, לא קיימת גם דרישה לחתימה אישית של המצווה או אפילו נוכחות של שני עדים.

ההיגיון של בית המשפט בקביעה זו קשור להיסמכות והישענות על סמכותו של הנוטריון. במילים אחרות, בית המשפט יודע כי נוטריון אשר חתום על צוואה ביצע את הבדיקות הרצויות והוא עד לתמימותו של המצווה.

החוק התקף לגבי צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית מוגדרת בסעיף 22 לחוק הירושה. מצווה אשר ערך צוואה נוטריונית רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה ואינו חייב להפקידה אצל הנוטריון עצמו. מבחינת החוק, צוואה נוטריונית היא עדות לכך שהמצווה ערך את דבריו כרצונו, על פי התאריך והמקום הכתובים על הצוואה עצמה.

לסיכום, חוק הירושה נוגע בנושאים רבים אשר חלקם קשורים גם לעניין הצוואות. בכל מקרה של התלבטות לגבי עריכת צוואה כדאי לפנות על עורך דין המתמחה בתחום, ובמידת הצורך לערב גם נוטריון. חשוב לזכור כי לכל מצווה יש מאפיינים שונים הקשורים אל נכסיו, אל השיקולים האישיים שלו ואל בני משפחתו.

יחד עם זאת, עריכת צוואה נוטריונית מבטיחה מינימום של לבטים ודילמות הנובעים מתוך חוסר בהירות. כפי שנאמר, הדרישות הצורניות המלווה עריכת צוואה נוטריונית הן מינימאליות בהשוואה לעריכת צוואות אחרות.

פקטור זה הנו קריטי עבור חלק מהמצווים ולכן כדאי לקחת אותו בחשבון.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף