SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישי  מי יורש אם אין צוואה? (מדריך משפטי)

  ההמלצה היא לכל אדם לערוך צוואה ולדאוג כי עזבונו יחולק כראות עיניו. מה קורה במצב בו מנוח לא הותיר אחריו צוואה? בהתאם לחוק הירושה, חלוקת הירושה תתבצע על פי דין.

  מי יורש אם אין צוואה? (מדריך משפטי)

  אז מה קובע החוק? מי הם היורשים הזכאים לירושה? תמשיכו לקרא ותגלו.

  תוכן עניינים

  מי הם היורשים על פי דין?

  • מי שהיה בן זוגו של המוריש טרם מותו. הכוונה היא לאדם שנישא למנוח בחייו ובמקרים מסוימים גם כשהשניים הוכרו כידועים בציבור.
  • ילדי המוריש וילדיהם, הורי המוריש ואחיו או אחיותיו וסבו וסבתו וילדיהם. אז בואו נעשה סדר, מדובר פה בשלוש חלופות. במידה והראשונה מתקיימת לשאר היורשים – אין כל זכות בירושה, אולם ככל שלא מתקיימת עוברים לחלופה הבא וכך הלאה.
  • כשאין יורשים לפי דין – המדינה תירש את הירושה.

  החוק מגדיר שלוש קבוצות של יורשים שהם קרובי משפחתו של המנוח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סדר היורשים בירושה על פי דין

   שיטת הירושה בישראל מבוססת על קשר דם, לכן, הקבוצה הראשונה שתירש את רכוש המנוח כשאין צוואה יהיו בני המשפחה הקרובים ביותר – בן זוג, הורים וילדים. שימו לב, גם קרובי משפחה שטרם נולדו, אולם מועד לידתם תוך 300 ימים ממועד פטירת המנוח – יכללו ברשימת היורשים על פי דין.

   חוק הירושה מגדיר כי חלוקת העיזבון תבוצע באופן שווה בין בן זוג המנוח לילדיו. כלומר, בן הזוג יקבל מחצית מהרכוש וילדיו יקבלו מחצית מהרכוש ויתחלקו בו בניהם.

   בן זוג המנוח יהא זכאי גם למיטלטלין ולמכוניתו וכשמדובר בבת זוג, תהא זכאית בנוסף גם לדמי כתובתה.

   מה קורה עם ידועים בציבור?

   סעיף 55 לחוק הירושה, קובע כי זכותם של הידועים בציבור לקבל חלקתם בירושה בדיוק כמו בני זוג נשואים וכל עוד הם לא נשואים לאחר.

   איך החלוקה תתבצע כשאין למנוח ילדים?

   ככל והיורש לא הותיר אחריו ילדים, רכושו יחולק באופן שווה בין הבן זוג להוריו או לאחיו ואחיותיו. ככל שהורי המנוח לא בין החיים, הרכוש התחלק בין הבן זוג לאחיו – שני שליש מהרכוש יחולק לבן זוג והיתרה תחולק שווה בין האחים.

   ככל והיורש לא הותיר אחריו ילדים, רכושו יחולק באופן שווה בין הבן זוג להוריו או לאחיו ואחיותיו

   מה קורה במצב בו למנוח אין ילדים, הורים ואחים?

   הבן זוג ירש את מלוא הירושה. במצב הפוך, בו המנוח הותיר אחריו אחים והורים בלבד, הירושה תחולק בניהם באופן שווה.

   מה קורה במצב בו המנוח הותיר אחריו ילדים ללא בן זוג?

   הילדים יהיו היורשים הבלעדיים ויתחלקו שווה בירושה. במצב בו למנוח הייתה יותר מאישה אחת ויש לו ילדים משתי נשים או יותר, הרכוש יחולק בין ילדיו באופן שווה. גם ילד שנולד מחוץ לנישואיו של המנוח, עשוי לרשת את הרכוש שהותיר אחריו המנוח.

   מה קורה במצב בו המנוח לא הכיר בילדיו?

   הפסיקה קבעה כי גם ילד של המנוח שלא הוכר על ידו באופן רשמי זכאי לחלק מהירושה, עם זאת, הוא יצטרך להוכיח טענתו באמצעות בדיקה גנטית. בגדול, מבחינת סדר העדיפויות, ילדי המוריש קודמים להוריו, והוריו קודמים להורי הוריו. במידה וילדו של המנוח נפטר לפניו, נכדיו ירשו במקום הילד שנפטר.

   אני זכאי לרשת על פי דין- איך עושים זאת?

   קיימות שתי אפשרויות –

   • הגשת בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה – את הבקשה יש לשלוח לרשם לענייני ירושה והוא ייתן צו ירושה שיצהיר מי הם היורשים על פי דין. לצורך הגשת הבקשה, מומלץ לפנות לייעוץ של עורך דין ירושה.
    את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם שבתחום סמכותו המנוח התגורר.
   • הסכם בין היורשים על פי דין – היורשים יכולים לסטות מצו הירושה שנתן הרשם ולחלק בניהם את הירושה בכל אופן שיבחרו כל עוד הם מסכימים על כך.

   האם טוען לזכות בירושה יכול לתבוע חלקו באיחור?

   על פי החוק, כל אדם הזכאי לחלק מרכושו של אדם שנפטר, יקבל את חלקו בירושה. עם זאת, במקרים בהם הרכוש כבר חולק בין היורשים ולאחר מכן הטוען לזכות בירושה תובע את חלקו, הוא יהיה זכאי לחלק מהירושה במקרים חריגים בלבד ובהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט.

   לסיכום, כדי לממש את נכסיו של המנוח שלא הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה ולעשות זאת בהזדמנות הראשונה!

   *התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף