SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישימהי תביעה צרכנית וכיצד יש לנסח אותה

תביעה צרכנית, או בשמה המוכר יותר: תביעה קטנה, נועדה לאפשר לאזרח הקטן להגיש תביעה בהליך מהיר. 

מהי תביעה צרכנית וכיצד יש לנסח אותה

מהי בדיוק תביעה קטנה? מהם הם הדינים המיוחדים לה? וכיצד יש לנסח אותה? על כך במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

תביעה קטנה היא הליך משפטי מהיר במיוחד. את התביעה הקטנה מגישים לבית משפט לתביעות קטנות, שהוא למעשה בית משפט שלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות.

מטרתו של הליך תביעה קטנה הוא לאפשר לאזרח הקטן שמרגיש נפגע להגיש תביעה, מבלי להיגרר לכל ההליכים המשפטיים הארוכים והמתישים הכרוכים בתביעה רגילה.

בתי המשפט לתביעות קטנות פרוסים בכל רחבי הארץ. מתל אביב ועד ירושלים, ומקרית שמונה ועד אילת. הרשימה המלאה של בתי המשפט לתביעות קטנות מופיעה באתר של בתי המשפט.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הדינים המיוחדים של תביעה קטנה

להליך תביעה קטנה ישנם מספר דינים ייחודיים שאין בשום תביעה אחרת. להלן אמנה את העיקריים שבהם.

  • בתביעה קטנה לא ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין. בניגוד לתביעה רגילה בה עורכי הדין הם חלק בלתי נפרד מניסוח כתבי התביעה ומהייצוג בבית המשפט, בתביעה קטנה אסור לבעלי הדין להיות מיוצגים על ידי עורך דין.
  • סכום התביעה הקטנה מוגבל ל-33,500 ₪ [נכון ל-1 לינואר 2016]. תביעה מעבר לסכום זה אינה תביעה קטנה, אלא תביעה רגילה.
  • התובע בבית משפט לתביעות קטנות יכול להיות רק אדם פרטי, ולא חֶברה. עם זאת, הנתבע יכול להיות גם חברה. למעשה, חלק נכבד מהתביעות הקטנות, אולי אפילו רובן, מוגשות על ידי אזרחים פרטיים כנגד חברות ובעלי עסקים.
  • בית משפט לתביעות קטנות אינו כבול לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט רגילים, והוא רשאי לקבל כל ראיה ולקבוע את סדר הבאת הטענות בדרך שנראית לו.
  • אין אפשרות להגיש יותר מ-5 תביעות קטנות בשנה [אבל ניתן לבקש אישור לכך מבית המשפט לתביעות קטנות].
  • אין זכות אוטומטית לערער על פסק הדין בתביעה קטנה [אבל ניתן לבקש רשות לכך מבית המשפט המחוזי].

ניסוח התביעה הקטנה

כאמור, תביעה קטנה אינה מנוסחת על ידי עורך דין, אלא על ידי התובע עצמו. יש לנסח אותה באופן ברור ותמציתי, לספר את הסיפור ממנו עולות טענות התביעה ולנקוב בסעד הרצוי [כאמור, סכום הפיצוי המקסימלי הוא 33,500 ₪].

חובה לציין בכתב התביעה את שמו המלא של התובע, את מספר תעודת הזהות שלו, את כתובתו המלאה ואת מספר הטלפון שלו.

כמו כן, חובה לציין בכתב התביעה את שמו המלא של הנתבע, את מספר הזהות שלו – אם הוא ידוע לתובע, את כתובתו המלאה ואת מספר הטלפון שלו – אם הוא ידוע לתובע.

יש לצרף מסמכים רלוונטיים לכתב התביעה. למשל: קבלות עבור תשלומים, תצלומים, חוות דעת של אנשי מקצוע, התכתבויות קודמות בין הצדדים. במידה וישנן שיחות טלפון מוקלטות כדאי לתמלל אותן באמצעות מתמלל מקצועי.

לוח הזמנים של ההליכים המשפטיים

מהרגע בו מקבל הנתבע את כתב התביעה לידיו, עומדים לרשותו 15 יום להגיש כתב הגנה. על הנתבע להגיש את כתב ההגנה ב- 3 עותקים (עותק אחד לתובע, עותק שני לבית המשפט ועותק שלישי שמוחתם ע”י המזכירות ומוחזר לנתבע). במידה ויש יותר מתובע אחד, על הנתבע להוסיף העתקים לכתב ההגנה כמספר התובעים.

נתבע הסבור כי צד שלישי אחראי לנזק, רשאי לצרף אותו דרך הודעת צד ג’. הודעת צד ג’ היא כמו כתב תביעה, ועל צד ג’ להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהרגע בו קיבל לידיו את ההודעה.

כאשר מתקבל פסק הדין בתביעה הקטנה, עומדים לרשות הצדדים 15 יום להגשת בקשת רשות ערעור.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף