SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישימהי מדיניות הענישה בישראל בעבירות סמים

מהי מדיניות הענישה בישראל בעבירות סמים

תוכן עניינים

לפי החוק במדינת ישראל אסור להשתמש, להחזיק, לגדל, לסחור או למכור סמים מסוכנים. גם אם מדובר בכמות מזערית ולא משנה מה היא המטרה. אדם שנתפס בביצוע של אחת מהפעולות הללו- עבר עבירה פלילית. עם זאת, קיימת חלוקה גם במסגרת עבירות הסמים:

  1. החזקה למטרת שימוש עצמי – העונש הצפוי הוא עד שלוש שנות מאסר.
  2. החזקה למטרות מסחריות – העונש הצפוי לאדם שנתפס על שימוש או החזקה למטרות מסחר והפצה יכול להגיע עד ל20 שנות מאסר בפועל.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

האם מאסר הוא העונש היחיד?

מאסר אינו העונש היחיד. למעשה, על פי החוק רשאי השופט לבחור בין מתן עונש מאסר לבין חיוב הנאשם בתשלום קנס כספי. המרת המאסר בקנס משתנה ממקרה למקרה ומושפעת מחומרת העבירה ונסיבותיה.

  • קנס על החזקה לשימוש עצמי- הסכום יהיה בשיעור שניתן לעבירות שעונשן הוא למעלה משלוש שנות מאסר.
  • קנס על החזקה למטרות מסחריות- הסכום יעלה לשיעור שהוא פי 25 מהקבוע בחוק.

יחסו של בית המשפט לאדם שמשתמש לצריכה עצמית

על אף שהחוק קובע ענישה מחמירה על שימוש בסמים. בית המשפט נוהג לפי רוב להקל בעונשו של משתמש או מחזיק לצריכה עצמית. הרציונל העומד מאחורי הקלה זו- הוא להחמיר את עונשם של אנשים שמבצעים סחר בסמים ופועלים להפצה ומכירה שלהם, ולהקל בעונשם שם האנשים שצורכים סמים לשימוש עצמי.

בפועל, במקרים רבים אפילו לא יוגש כתב אישום נגד משתמש פרטי שנתפס על עישון סמים. באם הוגש כתב אישום במקרה מסוג זה, לפי רוב גזר הדין שיינתן יהיה נמוך מהקבוע בחוק ובדרך כלל יסתיים בקנס בשיעור של כמה אלפי שקלים ולא במאסר בפועל.

רישום פלילי

באם אדם נתפס בעבירות סמים והורשע, ייפתח כנגדו רישום פלילי בתיקו האיש במשטרה. ההרשעה תגרור באופן אוטומטי רישום בגיליון הפלילי המשטרתי ללא דרך לביטול או למניעת פעולת הרישום. אמנם, לפי החוק רוב מוחלט של הגופים אינם בעלי גישה לרישום זה, אך ישנם מספר מקומות בעלי גישה לרישום שיכולים ורשאים לצפות בו. קיומו של רישום פלילי עלול ליצור רושם שלילי על מעסיקים ולמנוע הזדמנויות תעסוקה עתידיות.

האם ניתן למחוק את הרישום?

בדרך כלל, לאחר שבע שנים על הרישום הפלילי חלה התיישנות. אך למרות זאת גופים מסוימים עדיין בעלי גישה לרישומים אלה לעשור נוסף ממועד ההתיישנות. בעקבות השפעותיו של הרישום הפלילי קיימת אפשרות לפעול למחיקתו.

ישנה מחיקה אוטומטית שמתבצעת כעשור מתום תקופת ההתיישנות. תקופת מחיקת הרישום נספרת מרגע ההתיישנות ומחושבת בצורה נפרדת. משמעות המחיקה היא שמירת הרישום רק במאגרי המשטרה ומחיקה שלו מהגיליון החשוף לעיון של גורמים אחרים. ניתן להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה בכדי לנסות לקצר את תקופת ההתיישנות /המחיקה.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף