SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיהאם ניתן להחתים עובד על הסכם סודיות? (מדריך משפטי)

כל מעסיק (בין אם חברה או יחיד) מבקש לשמור על ייחודיות העסק שלו ומקל וחומר, כאשר אותו העסק מושתת על מידע שאין ברשות הכלל ואין כל דרך לקבלו או לדעת עליו.

לכן, הדרישה לחתום על הסכם סודיות (או על סעיף סודיות בתוך הסכם), אינה רק אפשרית, אלא ברוב המקרים הכרחית ואף אקוטית לשמירה על צביון אותו העסק, מניעת פגיעה כלכלית או תדמיתית בו או אפילו לוודא את המשך קיומו.

תוכן עניינים

האם עובד שלא חותם – עדיין מחויב בסודיות כלפי המעסיק?

באופן כללי, התשובה הינה חיובית שכן, למעסיק ישנה זכות טבועה להגן ולשמור על המידע הסודי שלו (של העסק) והעובד חייב לכבד זאת, אם רוצה לעבוד אצל אותו מעסיק.

בניגוד להתנהלות בתי הדין אשר באופן כללי דוחים מכל ניסיונות מעסיק לפגוע או להגביל את חופש העיסוק של עובד, דווקא בכל הקשור לחובת סודיות, רואים אותה בתי הדין כערך עליון של המעסיק, אשר העובד מחויב לו אף אם לא התחייב לכך בכל הסכם (!).

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לשיטת בתי הדין, חובה זו של העובד לשמור על סודיות כלפי המעסיק בכל הקשור למקום העבודה, נגזרת מערכי נאמנות, מהימנות והגינות – בה חב העובד כלפי מעסיקו, ללא קשר לכל הסכם או סעיף וכמובן, מקל וחומר כאשר קיים הסכם או סעיף סודיות.

מה יכול להיכנס לגדרי “מידע סודי” שנרצה להגן עליו?

כמובן כל עסק הינו בעל מאגרי מידע סודיים משלו, עליהם ירצה להגן בכל תוקף, אך לא כל מידע יזכה ללגיטימציה מבחינת ההגנה עליו על ידי בתי המשפט וזה שכן, יזכה להגנה מן הטעם הפשוט שיש בחשיפתו, פוטנציאל פגיעה גדול ומהותי באותו העסק. כך למשל:

 1. דו”חות כספיים, נתונים חשבונאיים של חברה/ בית עסק.
 2. סודות מסחריים של חברה / בית עסק (סוד מסחרי כפי שהוגדר בחוק).
 3. תכנונים או תוכניות עתידיות של חברה / עסק.
 4. הסכמים קיימים בתוך חברה / עסק: מול בעלי מקצוע שונים, מול ספקים, מול לקוחות וכיו”ב.
 5. רשימת לקוחות/ לקוחות פוטנציאליים (“לידים”).
 6. רעיונות לפטנטים.
 7. אופן / צורת / שיטת עבודה ייחודית.
 8. כל מידע סודי או ייחודי לחברה/ לעסק שאם “יזלוג החוצה”, יגרום לנזקים לחברה/ לעסק.

הסכם סודיות – כדאי וחשוב שינוסח נכון

אמנם כמו כל הסכם, גם הסכם סודיות ניתן למצוא בשיטוט ברשת, אך על מנת שהסכם הסודיות ישקף את מטרות הצדדים הספציפיות לאותו מקרה, כדאי ורצוי לערוך הסכם כזה על ידי מי שהוסמך לכך.

אז מה צריך שיהיה בהסכם כזה?

 1. מי הצדדים להסכם – באופן מדויק ולא כללי (למשל “כל עובדי החברה”).
 2. האם חובת הסודיות חד צדדית או הדדית – לציין בפירוש שכן כך יוכלו לקבוע כי הסנקציות בגין הפרה עשויות לחול על שני הצדדים.
 3. מה המידע ה”סודי”? גם פה, יש לפרט ולא לכתוב באופן כללי למשל “כל מידע שיגיע לידי העובד” וכיו”ב שאחרת, יהיה קשה יותר להגן על הסכם כזה בבית הדין.
 4. באיזו תקופה מדובר? יש להגדיר לכמה זמן מחויב העובד (או שני הצדדים לאותה חובת סודיות).
 5. איזה פיצוי ישלם הצד המפר? אילו סנקציות יוטלו? האם בנוסף לזכות התביעה הקיימת על פי הדין (כדאי שתהיה הרתעה מהותית מפני הפרה ככל שניתן).
 6. כיצד יש לשמור על המידע הסודי? אם באופן פיזי ואם רעיוני.

כדאי להפריד “סודיות” מסעיף “אי תחרות”:

על פי רוב, ניתן לראות את סעיפי הסודיות “מגיעים ביחד” עם סעיפי ה”אי תחרות” (גם אם בהסכם נפרד וגם אם באותו חוזה עבודה אישי).

חשוב לזכור: בעת שלסעיף אי הסודיות מתייחסים בתי הדין בכובד ראש ולרוב מגנים עליו, הרי שסעיף אי תחרות כשלעצמו אינו נתפס כחוקי ורק במקרים מסוימים וחריגים יאושר על ידי בתי הדין.

לכן, חשוב שלא לכלול עניינים אלה ביחד שאחרת, רוב הסיכויים שחובת הסודיות תרד לטמיון ביחד עם האיסור על אי תחרות.

חובת הסודיות הינה לגיטימית וכך גם היחס כלפיה ולכן, טרם תתרעם על דרישת מעסיק זו, או טרם תשקול להפיץ מידע סודי על מקום העבודה הקודם, כדאי שתדע את ההשלכות החמורות הצפויות.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף