לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

כתב תביעה – תביעות קטנות

הדיונים בבית משפט תביעות קטנות מתנהלים על ידי בעלי הדין עצמם, ללא סיוע עורך דין. לפיכך, קיימת חשיבות רבה להכרת הכללים הנהוגים בבית משפט זה. במאמר הסברים אודות אופן עריכת כתב תביעה, כתב הגנה, תשלום אגרה, וכן פירוט הסייגים לתחולת ההליכים.

כתב תביעה – תביעות קטנות

יש לך שאלה משפטית בנושא? שאל אותנו בפורום צרכנות

תביעות קטנות – מטרה וסייגים

בית משפט תביעות קטנות נועד להקל על האזרח המבקש לפתור את הסכסוך בו הוא מצוי בדרך מהירה,יעילה וזולה. מסיבה זו, חברה, תאגיד ועירייה אינם זכאים להגיש תביעות קטנות ועליהם לפנות לערכאות משפטיות רגילות.

יחד עם זאת קיימים סייגים שונים אשר בהתקיימם, לא ניתן יהא להשתמש בכלי של תביעות קטנות, ועל התובע יהא למצוא פתרון אחר: סכום התביעה בתביעות קטנות מוגבל ל-31,900 ₪ (סכום זה מתעדכן מעת לעת, על פי צו של שר המשפטים). תביעות אזרחיות בסכום גבוה מזה, יתבררו בבית משפט השלום.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אבי קיסוס


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: משאית.

סייג נוסף מתייחס לכמות הגשת תביעות קטנות במהלך שנה אחת. סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט מורה לתובע לציין בכתב תביעה האם הגיש יותר מ- 5 תביעות קטנות בבית המשפט באותה שנה קלנדארית. באם התשובה לכך חיובית, לא יהא רשאי התובע להוסיף ולהגיש תביעה נוספת, ועליו להעביר את הדיון בתביעתו לבית משפט השלום (באופן מעשי יידרש התובע לשלם אגרת בית משפט גבוהה יותר ולהסתייע בשירותי עורך דין לייצוג).

כתב תביעה

כתב תביעה נכתב על ידי התובע, שאינו עורך דין, לפיכך יש להקפיד על מספר כללים וליישמם בכתב התביעה.

ראשית, על כתב התביעה להיות ענייני וברור. רצוי למספר את הסעיפים ולפרט את פרטי האירוע נשוא התביעה. רצוי ומומלץ לדבוק בעובדות ולא להיסחף אחרי תיאורים שאינם מן העניין.

שנית, יש לצרף את כל המסמכים התומכים בטענות הנטענות בכתב תביעה: קבלות, מסמכים, חוזים, צילומים, חוות דעת מומחה וכל מסמך חשוב אחר.

שלישית, יש לפרט את שם הנתבע באופן מלא ומפורט (כתובת מלאה, וכן מספר טלפון). יש להקפיד שהנתבע יהיה אישיות משפטית (אדם או חברה) הכשרה להיתבע. בית המשפט שולח את כתב התביעה לנתבע, ולכן חשוב להקפיד שכותבתו של זה תהא עדכנית ומדויקת ובכך למנוע תקלות במסירת כתב התביעה.

במידה והנתבע הינו תאגיד או חברה, יש לציין את שמה המלא של החברה , לרבות אם היא חברה בעירבון מוגבל, אם לאו, וכן לציין את מספר ח.פ. שלה.

ניתן לקבל במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות טופס כתב תביעה מוכן, עליו ניתן למלא את כל הפרטים, הנזכרים לעיל, בכתב יד. עם זאת, מומלץ להדפיס את כתב התביעה, מבעוד מועד, ולהגישו למזכירות על נספחיו. יש להגיש כתב תביעה , על נספחיו, בשלושה עותקים, ובמידה וישנו יותר מנתבע אחד, יש לצרף עותק אחד עבור כל נתבע.

אגרת בית משפט – תביעות קטנות

עם הגשת כתב תביעה במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, יתבקש התובע לשלם אגרה בסך של 1% מסכום התביעה. אך סכום אגרה לא יפחת מ-87 ₪ (הכוללים: 50 ₪ אגרה מינימאלית + 37 ₪ אגרת פרוטוקול). סכום האגרה המינימאלי מתעדכן מעת לעת.

כתב הגנה

מזכירות בית המשפט שולחת העתק מכתב התביעה בצירוף הזמנה לדיון לכל אחד מהנתבעים, וכן הזמנה להגשת כתב הגנה, בתוך 15 יום, מקבלת כתב התביעה.

בכתב ההגנה על הנתבע לפרט את טיעוניו, וכן לצרף מסמכים, אם ישנם, לראיה. על הנתבע להגיש את כתב הגנתו, על נספחיו, בשלושה העתקים (ובמידה וישנו יותר מתובע אחד, לצרף העתק כתב הגנה נוסף, כמספר התובעים).

ניתן לשלוח כתב הגנה בדואר רשום, או להגישו פיזית למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, בתוך מסגרת הזמן הקבועה. בנוסף, רשאי הנתבע, להגיש כתב תביעה שכנגד, אם ישנן עילות המצדיקות זאת, או לשלוח הודעה לצד ג’, ובכך לנסות ולגולל את האחריות לפתחו של צד שלישי.

עו”ד אבי קיסוס, מנהל פורום צרכנות באתר הפורומים המשפטיים. בעל ידע משפטי רב בנושאי צרכנות ותביעות קטנות, מייעץ לאנשים שנתקלו בבעיות צרכניות, מסייע בכתיבת כתבי בי”ד ככל שיש בכך צורך. ליצירת קשר חייג 077-9974772

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אבי קיסוסכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: גביע.אין באמור לעיל ובאתר תביעות קטנות משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר תביעות קטנות לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אבי קיסוס

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מטוס.
פרטי יצירת קשר:

עו”ד אבי קיסוס

מנהל פורום צרכנות באתר הפורומים המשפטיים

סניף דרום: רחוב הכרכום, ספיר

סניף מרכז: יגיע כפים 2, ת”א

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף