SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיכל מה שחשוב לדעת על תביעות קטנות

תביעה קטנה היא הליך משפטי אזרחי, שבו התובע דורש סעד המוגבל בסכום. במאמר זה אסביר מה חשוב לדעת על תביעות קטנות.

כל מה שחשוב לדעת על תביעות קטנות

תוכן עניינים

מתי כדאי להגיש תביעה קטנה בביהמ”ש לתביעות קטנות?

תביעות קטנות, שעוסקות בעיקר בנושאים צרכניים, הן הליכים פשוטים ומהירים. ואולם, לעתים, כדי שההליך יהיה מהיר אף יותר, נוטה ביהמ”ש לתביעות קטנות לקיים מעין מו”מ בין הצדדים, במקום דיון רציני שיגביר את הסיכוי למימוש כל זכויות התובע.

כמו כן, ע”פ עדויות שונות, הדבר מלווה לעתים בצעקות, בחוסר נימוס ובתוקפנות מצד השופטים, שכאמור מעוניינים בהליך מהיר ככל האפשר.

בנוסף, ע”פ החוק, אסור להשתמש בייצוג משפטי בבתי משפט לתביעות קטנות. עם זאת, במקרים רבים בהם הנתבעת היא חברה, היא מבקשת ואף מקבלת אישור לייצוג משפטי, בעוד שהצרכן (התובע) לא יכול לעשות כן – דבר המונע הליך הוגן ושוויוני.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טענות אלה יכולות לגרום להימנעות מוחלטת מלהגיש תביעות בבתי המשפט לתביעות קטנות. ואולם, במקרים מסוימים, כדאי בכל זאת לעשות כן.

למשל, במקרים בהם מדובר במחלוקת עובדתית גרידא, רק ביהמ”ש יכול לקבוע מיהו הצודק.

מקרים נוספים בהם כדאי להגיש תביעה שכזו הם מקרים בהם הצרכן בטוח לחלוטין בצדקתו, אך מאמציו ליישור ההדורים עם החברה עלו בתוהו. במצב שכזה, הצרכן יכול להוכיח צדקתו ולקבל את הפיצויים הראויים עקב כך, רק בביהמ”ש.

איך מגישים תביעה קטנה?

יש למלא טופס כתב תביעה ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה (חשבונות, תמונות וכדומה).

אחר-כך, יש להגיש את הטופס למזכירות ביהמ”ש לתביעות קטנות, בשלושה עותקים מלאים, ואם ישנם נתבעים נוספים – יש צורך בעותק מלא עבור כל אחד מהם. ניתן להגיש התביעה גם באמצעות אתר “נט המשפט”.

בנוסף, יש לשלם אגרה ששוויה אחוז מסכום התביעה, אך שבכל מקרה לא תהיה פחותה מ-50 ₪.

כלומר, אם סכום התביעה הוא עד 5000 ₪ – שווי האגרה יהיה תמיד 50 ₪. לאחר הגשת התביעה, ביהמ”ש שולח לנתבע העתק של כתב התביעה והזמנה לדין. מיום קבלת כתב התביעה, לנתבע 30 ימים להגיש כתב הגנה.

איך מתנהל דיון בתביעה קטנה?

מכיוון שתביעה קטנה היא, כאמור, הליך פשוט ומהיר, ישנם מאפיינים מיוחדים לדיון בה.

כך, למשל, לרוב, בתביעה קטנה מתקיים דיון אחד בלבד, ופסה”ד ניתן לצדדים שבוע לאחר הדיון, לכל היותר. כמו כן, ביהמ”ש לתביעות קטנות יכול לקבל ראיות שבימ”ש אחר לא היה מקבל, שכן ביהמ”ש לתביעות קטנות לא כפוף לדיני הראיות.

בנוסף, פסקי-דין של ביהמ”ש לתביעות קטנות אינם ניתנים לערעור באופן אוטומטי. על המעוניין לערער על פס”ד שכזה – להגיש בקשה מנומקת לכך תוך 15 ימים ממתן פסה”ד.

לסיכום, יש להגיש תביעה קטנה במקרים בהם המחלוקת היא עובדתית וכן במקרים בהם הצרכן בטוח לחלוטין בצדקתו ולא הצליח להגיע להבנות עם החברה.

כדי להגיש תביעה שכזו, יש להגיש למזכירות ביהמ”ש לתביעות קטנות כתב תביעה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה.

בנוסף, יש לשלם אגרה, שבכל מקרה לא תהיה פחותה מ-50 ₪. לרוב, בתביעה קטנה מתקיים דיון אחד בלבד. בנוסף, לא ניתן לערער באופן אוטומטי על פסה”ד, אלא להגיש בקשה מנומקת לכך תוך 15 ימים ממתנו.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף