SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישי  חוק הגנת הצרכן : מתי ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק? (מדריך משפטי)

  באופן טבעי (הגם שלא מוצדק) למרות שכל בית עסק או עסק תלויים בצרכן הקטן על מנת להמשיך ולהתקיים, מצוי הצרכן באופן תמידי בעמדת נחיתות מול בית העסק ולעיתים קרובות מוצא עצמו מתוסכל מרמת שירות / מוצר ללא אפשרות לפעול (לפחות לא כזו שהוא מודע לה).

  על כך באו חוק הגנת הצרכן (והתיקונים לו) לתת מענה ולהציב את הצרכן בעמדה מעט יותר חזקה, תוך שהעניקו יותר אפשרויות פעולה כנגד בית העסק, המטילות למעשה סנקציות רבות יותר כנגדו והמרכזית ביניהן- הינה אפשרות הצרכן לקבל פיצוי בסיטואציות מסוימות ללא הוכחת נזק (!).

  תוכן עניינים

  חוק הגנת הצרכן – כשמו כן הוא

  תסכול הצרכן הקטן משירותים שמקבל או ממוצרים שרוכש, הינה עובדה הבאה לידי ביטוי באופן יומיומי בכל תחום מתחומי החיים החל במחירים לא פרופורציונאליים בסופרמרקט השכונתי, דרך ביצוע רכישות ברשתות וקבלת מוצרים שונים או פגומים ועד אכזבה מחברת תעופה כזו או אחרת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לכן ובין היתר, קבע חוק הגנת הצרכן, מנגנון לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק שמטרתו הינה הגנה על הצרכן והקלה עליו בבואו לעמוד על זכויותיו מול גופים כאלה ואחרים ואף, הרתעת אותם גופים מלפעול בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן.

   מה צריך הצרכן בלעשות טרם קבלת פיצוי ללא הוכחת נזק?

   יש לזכור, מסבירה עו"ד אורלי מנע שני, כי בטרם יקבל הצרכן פיצוי ללא שהוכיח כל נזק, חייב הוא לפנות תחילה אל בית העסק בכתב ולהודיעו, כי בכוונתו להגיש תביעה ולדרוש פיצוי ללא הוכחת נזק, זאת במטרה לאפשר לבית העסק "לתקן דרכיו" טרם הגשת התביעה.

   פיצוי קבוע ללא הוכחת נזק:

   בקרות סיטואציות מסוימות, קבע החוק "תעריף" פיצוי קבוע (כספי או בהטבות) אותו יקבל הצרכן ללא שהוכיח נזק ובין היתר:

   1. איחור טכנאי – איחר טכנאי בשעה- פיצוי בסך 300 ₪, איחר בשעתיים – פיצוי בסך 600 ₪.
   2. חוק הספאם – פיצוי של 1,000 ₪ בגין כל מודעת "ספאם" שנשלחה לנמען ללא הסכמתו מראש (בתנאים הקבועים בחוק הספאם).
   3. איחור רכבת – יקבל הצרכן כרטיסי נסיעה ברכבת חינם (בתלות במשך האיחור).
   4. איחור / ביטול / שינוי בטיסה – פיצוי הצרכן בתלות במשך הזמן בו איחרה הטיסה והיעד.

   פיצוי ללא הוכחת נזק – עד 10,000 ₪:

   החוק קובע סיטואציות נוספות בהן יוכל הצרכן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק עד סכום של 10,000 ₪ ובין היתר:

   1. אם בית העסק לא פעל בהתאם למדיניות ההחזרה שלו המוצגת בבית העסק.
   2. אם בית העסק לא פרסם את מדיניות ההחזרה שלו וסירב להשיב לצרכן את התמורה בגין המוצר.
   3. אם הצרכן ביקש לסיים עסקה לתקופה מסוימת או להתנתק משירות מסוים (כמו מנוי בחברה סלולארית) ובית העסק המשיך לחייב אותו בניגוד לחוק.
   4. אם הופיע מחיר מסוים על המוצר ובית העסק ביקש לחייב במחיר גבוה יותר וסירב למכור במחיר הנקוב על המוצר.
   5. אם בית העסק סירב למסור תעודת אחריות לצרכן כאשר התבקש לכך.
   6. אם בית העסק סירב לתקן מוצר בתוך תקופת האחריות של אותו המוצר.
   7. אם בית העסק סירב להשיב תמורה שניתנה בעד מוצר בתוך הזמן שניתן היה לעשות כן בהתאם לחוק.
   8. אם בית העסק גבה עמלות בניגוד לחוק וסירב להשיבן לצרכן.
   9. אם בית העסק סירב לבטל עסקה בטווח הזמן שניתן היה לעשות כן.

   פיצוי ללא הוכחת נזק אם ההפרה נמשכת – עד 50,000 ₪:

   אם בית העסק לא תיקן את ההפרה או המשיך בה, יכול בית המשפט לפסוק לטובת הצרכן פיצוי בסכום של עד 50,000 ₪ (!) ללא הוכחת נזק.

   מכך אנו למדים, כי לעיתים כדאי לזנוח את תחושת התסכול ולעשות מעשה שכן ובנקיטת פעולות פשוטות וזולות, ניתן לקבל פיצוי מבית עסק שיוכל לפצות על עוגמת הנפש שחווינו ממנו ואפילו במעט.

   *התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף