SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיאפוסטיל – שירות של נוטריון

אישור אפוסטיל מהווה אימות האותנטיות של מסמך רשמי, הניתן בדרך כלל בידי רשות מוסמכת של מדינה אחת לרעותה, לדרישתה של זו האחרונה.

אפוסטיל – שירות של נוטריון ישראלי סיים לימודיו בחוג יוקרתי במוסד לימודים מוכר בישראל. משולהב מהתחום בו בחר, החליט להעמיק את ידיעותיו בבית ספר נכסף בחו”ל.

תוכן עניינים

דא עקא, הוא נתבקש למסור מסמכים שונים לצורך ההרשמה אך – כולם בעברית. היועצים במחלקת סטודנטים זרים הסבירו לו כי עליו למסור תרגומם של המסמכים לשפה האנגלית המאושר בידי נוטריון.

הסטודנט הנלהב שעד לא מזמן נהנה מחיי החברה של העיר שאינה ישנה, וודאי לא יתקשה למצוא נוטריון תל אביבי שיעשה עבורו את העבודה. תרגום ואישור מסמכים הם אחדים מהתפקידים אותם מוסמך לבצע כל נוטריון, נוטריון תל אביבי, נתנייתי וזה הגר בצפונה הרחוק של ארצנו, כולם רשאים למלא נאמנה משימה זו למען לקוחותיהם.

אך בטרם הסטודנט ישלח את המסמכים אל מעבר לים עליו לוודא האם אלו מצריכים גם חותמת אפוסטיל, שאז נוטריון יוכל להיחלץ לעזרתו גם כאן.

מהו אפוסטיל? בקליפת האגוז

אפוסטיל הוא אישור הנדרש לעיתים כאשר בקשים להציג מסמכים שונים במדינה זרה, אשר אינה מהווה המדינה בה הונפקו מסמכים אלו. משכך, זהו אך הגיוני כי אותה מדינה תהא חפצה באימות הנוגע למסמכים. נוטריון יוכל לסייע בקבלת האפוסטיל. אך לפני שנבקש עזרתו בעניין, נכיר קמעה מיהו הנוטריון.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

נוטריון – קווים כלליים לדמותו

מי שרשאי להיות מוסמך כנוטריון הוא עורך דין בעל וותק של 10 שנים לפחות במקצועו. הנוטריון פועל בד’ אמותיו של חוק הנוטריונים התשל”ו- 1976, שבעקבותיו גם פועלת המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים, המטפלת בין השאר בהענקת רישיון הנוטריון ומפקחת על עבודתם של הנוטריונים. חוק הנוטריונים קובע שורה של תפקידים אותם מוסמך הנוטריון למלא, בין היתר :

  1. אימות חתימה על מסמכים.
  2. אישור נכונות תרגומו של מסמך.
  3. אישור נכונות העתק של מסמך.
  4. אישור וקבלה של הצהרות למיניהן.
  5. אישור עריכת צוואה.
  6. אישור כי פלוני נמצא בין החיים.
  7. ואפילו, אישור נכונות רשימת מצאי.

אך תפקיד מעניין נוסף הוא כאמור סיוע בידי לקוחו להשיג אפוסטיל הדרוש לזה האחרון במדינה זרה. נוכחנו כי שירות זה, שנוטריון מוסמך לסייע בו ללקוחותיו, חשוב וחיוני להתנהלות יומיומית או עיסקית של גורמים שונים במדינות שונות.

אפוסטיל – שירות חשוב של הנוטריון

אישור אפוסטיל רלוונטי למדינות החברות באמנת האג שטבעה את הפרוצדורה האמורה כאמצעי לייעול ההכרה במסמכים שונים כמו גם תעודות ציבוריות שהונפקו במדינות זרות.

באופן זה מסמך החתום בחותמת האפוסטיל של מדינה פלונית החברה באמנת האג יוכל לשמש גם במדינות אחרות הנמנות על אותה אמנה. מדינות אלה יכירו במסמך כאותנטי.

אפוסטיל יכול לאשר כי מסמך מסויים חתום על ידי מי שהוא נוטריון. דהיינו, מסמך הדורש חותמו של נוטריון עשוי להידרש לאישור כי החתום עליו הוא נוטריון; מי שמוסמך ורישיונו תקף במדינה.

לדוגמה, אפשרי כי הסטודנט שנדרש לתרגום נוטריוני של המסמכים הרלוונטיים יידרש לאישור של אפוסטיל, אישור כזה המאמת את זהות הנוטריון.

אפוסטיל המתקבל על מסמכים נוטריינים, ככלל יאומת בלשכות בתי המשפט (רשימה של בתי משפט אלה מצויה באתר הרשות השופטת). עובדים בבתי המשפט שהוסמכו בידי שר המשפטים לבצע אימות חתימות של נוטריונים שניתנו על גבי אישורים למסמכים ציבוריים, יעשו את המלאכה.

כל בית משפט יאמת אישורי נוטריונים שמשרדם מצוי במחוזו. טרם כך שירותו של הנוטריון צריך להיות כרוך בבירור עם לקוחו לגבי הצורך באפוסטיל ולא רק למשל בתרגום נוטריוני גרידא.

מי שרשאי להיות מוסמך כנוטריון הוא עורך דין בעל וותק של 10 שנים לפחות במקצועו

אפוסטיל יכול גם לשמש לאישור תוכנו של המסמך ממש, ומבלי להתייחס לזהות מאן דהוא.

לדוגמה נדרש הסטודנט להגיש תעודות גמר וכיו”ב, ייתכן שיהא צורך באישור אמיתות תוכנן ולא רק באישור זהות הנוטריון ששקד על תרגומן למשל. אישור כגון דא יכול להתקבל במשרד החוץ אך תחילה עליו לעבור תחת עינו של משרד החינוך. בפרוצדורה זו יוכל לטפל הסטודנט או הנוטריון בשמו.

כאשר אין מדובר במדינה החברה באמנת האג, האישור יינתן בדמות תעודה אחרת (המעוגנת בחוק הנוטריונים), שתתלווה לאישור נוטריוני.

האישור שנותנת התעודה ישמש לאמת חתימתו של הנוטריון. לאחר שמשרד החוץ יאמת את המסמך, נציגות מדינת היעד תבצע אימות משלה.

לסיום, נוכחנו כי האפוסטיל ייעל את פרוצדורת אישור המסמכים. כעת, הסטודנט, אחריו אנו עוקבים בשקיקה, יכול לנקוט בדרך מהירה יותר לקבל האישור, במידה ואמנת האג רלוונטית כאמור.

הסטודנט הסתייע בשירות של הנוטריון להשגת האפוסטיל. האפוסטיל ושירותו של הנוטריון היוו נדבך חשוב בהליכים להם נדרש.

נוטריונים אלו פועלים ברחבי מחוזותינו, תוכלו לפנות לנוטריון הנוח על דעתכם או לזה הקרוב לאזורכם. אם אתם סמוכים לכרך הגדול למשל, תוכלו וודאי לאתר בנקל נוטריון תל אביב, להידפק על דלתו ולהיות צעד אחד קרוב יותר לסיום הרשמתכם לתואר מתקדם בחו”ל או לפתיחת עסק, אם אלה דרשו מסמכים שהצריכו אפוסטיל.

כאמור, חשוב לא פחות להבין מהו סוג השירות לו אתם נזקקים מאותו נוטריון תל אביבי או חיפאי, ולוודא עימו כי עוסק בכך.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף