SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיאולי גם אתה זכאי לאזרחות גרמנית?

רבים מבקשים להוציא אזרחות גרמנית שתקנה להם מגוון רחב של זכויות בגרמניה וברחבי אירופה בכלל. חוק האזרחות הגרמנית מבוסס על “קשר דם” ומוצא משפחתי, כך שהאזרחות הגרמנית נרכשת בעקבות זכאות לאזרחות של דור קודם.

במהלך השנים ועד שנת 2021, נכנסו לתוקף בהדרגה הקלות בחוק הגרמני, אשר מרחיבות את אפשרויות ההתאזרחות ומסירות מגבלות נוקשות שהיו תקפות בעבר. כך תדעו האם גם אתם זכאים לאזרחות גרמנית.

תוכן עניינים

מי זכאי לאזרחות גרמנית?

הזכאים להתאזרח הם גרמנים לשעבר וצאצאיהם, שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם או שרכישתה נמנעה מהם על רקע דתי, גזעי או פוליטי בין השנים 1933-1945 כתוצאה משלטון המשטר הנאצי. עו”ד אלי מור מסביר כי זכאות ההתאזרחות מחדש תקפה גם במקרה ומדובר באדם אשר ויתר על אזרחותו הגרמנית כתוצאה מרדיפת הנאצים.

כחלק מהקלות התיקון, צאצא בהגדרתו כיום הינו ילד, נכד, נין ולעיתים גם דור חמישי לבעל האזרחות המקורי.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

נסיבות נוספות אשר מקנות אזרחות גרמנית בתנאים מסוימים:

  • אזרחות בעקבות נישואין של אזרחית זרה עם אזרח גרמני – בעבר יסוד הנישואין היה יסוד אוטומטי לקבלת אזרחות גרמנית, החל משנת 1970 נישואין של נשים עם אזרח גרמני מקנה הקלות בתהליך ההתאזרחות אך אינה מקנה אזרחות אוטומטית.
  • אזרחות מכוח ישיבה – אם הונפקו לאדם במהלך 12 שנים ברציפות תעודות זיהוי גרמניות או תעודות אזרחות גרמניות, האזרחות הגרמנית נקנית אוטומטית מכוח ישיבה.
  • הורה בעל אזרחות גרמנית שנולד מחוץ לגרמניה – במצב בו הורה נולד מחוץ לגרמניה לאחר דצמבר 1999, התגורר מחוץ לגרמניה בעת לידת הילד, הילד נולד מחוץ לגרמניה וקיבל אזרחות זרה, האזרחות הגרמנית אינה ניתנת האופן אוטומטי. במקרה זה, ישנה דרישה להגיש בקשה לרישום לידה בלשכה לרישום האוכלוסין הממונה בגרמניה תוך שנה מיום היוולד הילד.
  • צאצאים שנולדו מחוץ לנישואין
    1. אדם שנולד לפני 1993: בעבר, אדם שנולד מחוץ לנישואין ולפני 1993, היה זכאי לקבל אזרחות גרמנית רק אם נולד לאם גרמניה. כיום, גם אב גרמני מקנה לילדיו את הזכות לאזרחות גרמנית.
    2. אדם שנולד בין השנים 1993-1998: אדם שנולד מחוץ לנישואין בין השנים שצוינו לעיל, יהיה אזרח גרמני רק במידה ואחד מהוריו היה אזרח גרמני בעת לידתו.
    3. אדם שנולד לאחר 1998: אדם שנולד מחוץ לנישואין ולאחר שנת 1998, יהיה אזרח גרמני אם אחד מהוריו היה אזרח בעת לידתו. אולם במידה ורק האב הוא אזרח גרמני, יש צורך במתן הצהרת אבהות על פי הדין הגרמני. היכולת להצהיר על כך נשללת בהגיעו של הילד לגיל 24.

הקלות בתנאים לאזרחות גרמנית

הסרת איבוד זכאות מכוח גיוס לצבא זר – לפני התיקון שנעשה בחוקה הגרמנית, שירות צבאי מכל סוג שהוא או תפקידים במשרות ממשלתיות ציבוריות בישראל, מנע קבלת אזרחות גרמנית. כיום, מגבלה זו הוסרה ומאפשרת גם לאנשי צבא להתאזרח.

יכולת להחזיק באזרחות כפולה – בעבר, בעת קבלת אזרחות גרמנית, נדרש אדם לוותר על אזרחות זרה שהחזיק בה. כיום, ניתן להחזיק באזרחות כפולה.

הסרת תלות בהתאזרחות מחדש של בעל הזכאות המקורי – דבר נוסף שהתיקון חידש, הוא שכיום אין חובה כי לאחד ההורים תהיה בפועל אזרחות על מנת שילדיהם יוכלו החזיק באזרחות גרמנית. מספיק להוכיח כי אחד ההורים זכאי לכך. כלומר, צאצא שזכאי לאזרחות גרמנית רשאי ויכול להגיש בקשה להתאזרח מחדש גם אם האזרח הגרמני המקורי טרם ביקש להתאזרח מחדש.

כיצד מקבלים אזרחות גרמנית?

על מנת לקבל אזרחות גרמנית יש להוכיח זכאות לקבלת אזרחות, ע”י הוכחת קשר משפחתי לאזרח גרמני שאזרחותו נשללה ממנו או נמנעה ממנו כתוצאה מאותן סיבות שהוזכרו לעיל במהלך המשטר הנאצי.

מסמכים והוכחות של בעל הזכאות המקורי:

– תעודת לידה.
– תעודת זהות נוכחית (תעודת זהות/דרכון).
– הוכחה להחזקה קודמת של אזרחות גרמנית. מסמכים היכולים להוות הוכחה הינם תעודות זהות גרמניות ישנות/ דרכונים גרמניים ישנים (עד 1945), תעודות ביטול רישום מלפני 1945, תעודת בית ישן.
– עדות לגורל הרדיפה של הדור המקורי: מסמכים היכולים להוות הוכחה הינם זיקה דתית בתעודות לידה או נישואין, הערות בדרכון או במסמכים רשמיים אחרים, הוכחת קבלת תשלומי פיצויים לפי החוק הפדרלי.

מסמכים והוכחות כי אכן מדובר בצאצא לבעל הזכאות המקורי:

– תעודת לידה.
– תעודת זהות נוכחית (תעודת זהות או דרכון).
– מסמכי מצב אזרחי אחרים כגון תעודות לידה או נישואין.

נצלו את ההזדמנות ליהנות מדרכון גרמני

היום, יותר מתמיד ישנה הזדמנות לאזרחים ישראלים להחזיק בדרכון אירופאי נחשק – כמו הדרכון הגרמני.

מגבלות רבות שהקשו על קבלת אזרחות גרמנית הוסרו, קיימת האפשרות להחזיק באזרחות כפולה (ישראלית וגרמנית יחד) – ולכן נראה לנו כי כדאי לך לבדוק אם גם אתה זכאי לאזרחות גרמנית.

אזרחות גרמנית מקנה יתרונות רבים, הטבות ייחודיות, לימודים במוסדות להשכלה גבוהה בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי ושירותי רפואה מתקדמים ומסובסדים ועוד. לא

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף