מוקד עורכי הדין - small claims
מוקד עורכי הדין - small claims
פנייה לייעוץ אישיתביעות קטנות – המדריך השלם

תביעות קטנות הינן דרך יעילה ופשוטה, במסגרתה ניתן לתבוע פיצויים במקרה של עוולה צרכנית או סכסוך אזרחי. ההליכים מאופיינים ביעילות ומהירות וכן כרוכים באגרה מינימאלית. במאמר סקירה אודות מאפיינים ייחודיים אלו, סדרי דין ואופן הגשת הערעור.

תביעות קטנות – המדריך השלם

תביעות קטנות – כללי

במדינתנו הקטנה, כל אזרח, לפחות פעם אחת, בשלב מסוים בחייו, ימצא עצמו בסיטואציה שבה גוף מסחרי או חברה המספקים לו שירותים כלשהם, משתמשים לרעה בכוחם, בין במתכוון ובין בהיסח הדעת, וגורמים לו עוולה צרכנית. לא בכל מקרה קיימת נכונות מצד המעוול לתקן את הדרוש תיקון, חרף פניות מצד הצרכן, ובשלב הזה, בדרך כלל, נדרשת התערבות שיפוטית על ידי פנייה למוסד תביעות קטנות.

הדבר הראשון שעל האזרח לבדוק, בטרם הגשת תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, הוא סכום התביעה. תביעות קטנות ניתן להגיש עד לסכום של-33,500 ₪, (סכום זה משתנה בפעם לפעם, על פי החלטת שר המשפטים). במידה וסכום התביעה נמוך מ – 33,500 ₪, פתוחה הדרך בפני האזרח לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות. אולם, באם סכום התביעה גבוה מזה, אין אפשרות לפצל את התביעה לשתיים, ועומדות בפני התובע שתי אופציות: האחת, לוותר על יתרת סכום התביעה, והשנייה, לפנות לבית משפט רגיל שידון בתביעתו.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בית משפט לתביעות קטנות וסדרי הדין הנהוגים בו

תביעות קטנות, המתבררות בפני בית המשפט לתביעות קטנות, הנן מוסד הנועד לאדם הפשוט, כאשר הלה נקלע למחלוקות עם ספקים, אנשי מקצוע, גופים מסחריים או חברות שונות שגרמו לו עוולה צרכנית. בית המשפט לתביעות קטנות דן באותן מחלוקות ומחיל סדרי דין שונים מאלו הנהוגים בבתי המשפט האזרחיים הרגילים. כך קיימים סדרי דין וכללים שונים, הן באשר לייצוג האזרח והן באשר לדיני הראיות הנהוגים, ומומלץ להכירם, בטרם, כניסה לבית המשפט לתביעות קטנות.

אין לטעות בעניין, בית המשפט לתביעות קטנות, משמש כבית משפט לכל דבר ועניין. עם זאת, בית המשפט מתאפיין בהגמשת סדרי דין והכללים המקובלים, בכדי להקל על האזרח בבואו לתבוע את נזקו.

יחודו של בית המשפט לתביעות קטנות מתבטא בהחלת סדרי דין הנ”ל:

ראשית, רק יחידים מורשים לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות. חברות וגופים מסחריים, עיריות ותאגידים, אינם מורשים לעשות שימוש במוסד זה, ועליהם לפנות לערכאות המשפטיות הרגילות (בית המשפט השלום או המחוזי, לפי כללי הסמכות העניינית).

שנית, הליכי תביעות קטנות מתנהלים באופן מהיר משמעותית, מהליכים שמתנהלים בבתי המשפט הרגילים. המטרה של בית המשפט לתביעות קטנות היא להוות אלטרנטיבה מהירה ופשוטה עבור האזרח, בתביעות פשוטות אשר שיעורן נמוך, יחסית. בית המשפט לתביעות קטנות מהווה, למעשה, שירות לאזרח ונועד לקצר את ההליכים הממושכים בערכאות השיפוטיות הרגילות, וכן לחסוך לאזרח בעלויות הגבוהות של פתיחת הליך משפטי רגיל.

תביעות קטנות

שלישית, בבית המשפט לתביעות קטנות, ישנו סכום מקסימאלי בסך 31,900 ₪, המהווה תקרה להגשת תביעות. יש לדעת, בהקשר זה, כי ניתן לתבוע תיקון או החלפת מוצר או את ביטול העסקה מעיקרא, ובלבד ששווי העסקה או המוצר, אינם עולים על 33,500 ₪, הלוא הוא הסכום המקסימאלי הקבוע.

רביעית, הן התובע והן הנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין, ועליהם לייצג את עצמם בדיון, או בהתקיים נסיבות מיוחדות ובאישור מבית המשפט, להיות מיוצגים על ידי אדם אחר, לא בהכרח עורך דין.
בתי המשפט לתביעות קטנות ממוקמים בתוך בית משפט השלום הפזורים ברחבי הארץ, וניתן להגיש את התביעה, בבית משפט לתביעות קטנות, שבמקום מגורי הנתבע, או במקום בו בוצעה ההתחייבות או העסקה.

ערעור על פסקי דין של תביעות קטנות

לא קיימת זכות ערעור על פסק דינו של שופט בית המשפט לתביעות קטנות. ולצורך כך, נדרשת את רשותו של בית המשפט המחוזי.

בקשת רשות ערעור זו, יש להגיש בתוך 15 יום ממועד פסק הדין עליו מבקשים לערער.

תביעות קטנות - שאלות נפוצות איך מוגשות תביעות קטנות?

אדם המעוניין להגיש תביעה קטנה צריך למלא טופס כתב תביעה, ולצרף אליו תמונות, חשבונות וכל מסמך אחר שיכול להיות רלוונטי לתביעה ולהגביר את סיכויי הצלחתה. את הטופס עליו להגיש בשלושה עותקים מלאים למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, וכן נדרש עותק מלא עבור כל נתבע נוסף. גם באמצעות אתר האינטרנט "נט המשפט", ניתן להגיש את התביעה. כאמור, סכום הסעד שדורש התובע בתביעות קטנות הוא מוגבל. על התובע לשלם אגרה בשווי אחוז מאותו הסכום, אך יש להבהיר – שכל עוד סכום התביעה הוא 5000 ש"ח או פחות מזה – האגרה שיש לשלם היא בסך 50 ש"ח. לאחר שמוגשת התביעה, שולח בית המשפט לנתבע העתק של כתב התביעה וכן הזמנה לדין, ומתחילים 30 ימים שבמהלכם יכול הנתבע להגיש כתב הגנה.

מתי כדאי להגיש תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות?

כדאי להגיש תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות בשני מקרים: ראשית, כאשר המחלוקת היא עובדתית בלבד, ורק בית המשפט יכול להכריע מי צודק. זאת משום שפעמים רבות שואף בית המשפט לתביעות קטנות להליך משפטי מהיר ביותר, ולכן, במקום דיון מעמיק שמגביר את סיכוי התובע לממש את כל זכויותיו – בית המשפט נוטה לקיים מעין משא ומתן בין התובע לבין הנתבע, תוך צעקות, תוקפנות וחוסר נימוס מצד שופטיו. המקרה השני שבו כדאי להגיש תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא כאשר הצרכן בטוח לחלוטין בכך שהוא הצודק, אך הוא לא הצליח להגיע לעמק השווה עם החברה בדרכים אחרות.

איך מתנהל דיון בבית המשפט לתביעות קטנות?

לרוב, לגבי כל תביעה קטנה מתנהל דיון אחד בלבד, ועד שבוע לאחר מכן, מקבלים התובע והנתבע את פסק הדין. אם אחד הצדדים מעוניין לערער על פסק הדין – עליו להגיש בקשה מנומקת בנושא תוך חמישה-עשר ימים ממועד מתן פסק הדין. בנוסף, יש לציין שבית המשפט לתביעות קטנות לא כפוף לדיני הראיות, ולכן הוא יכול לקבל ראיות שבית משפט "רגיל" לא יכול לקבל.

מתי אפשר לדרוש פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות?

אמנם, עוגמת נפש היא עניין סובייקטיבי, אך ישנם תנאים שישנה הסכמה על כך שמוצדק לדרוש בגינם פיצוי על עוגמת נפש בתביעות קטנות: כאשר אורח חיי התובע השתנה באופן דרמטי עקב העובדה שלא קיבל את השירות שהיה מעוניין בו, ואם בסופו של דבר כן קיבל את השירות – עבר זמן רב מרגע שניסה לקבל את השירות ועד שקיבל אותו בפועל, וכן אם כדי לקבל את השירות, התובע צריך היה לבצע מספר פעולות גבוה בהרבה ממספר הפעולות שיש לבצע בדרך כלל כדי לקבל את אותו השירות.

*התוכן בעמודי אתר תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף