SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

Smallclaims – למעלה מ-45 עורכי דין מובילים ומומלצים לרשותך

תביעות קטנות הינן דרך יעילה ופשוטה, במסגרתה ניתן לתבוע פיצויים במקרה של עוולה צרכנית או סכסוך אזרחי. ההליכים מאופיינים ביעילות ומהירות וכן כרוכים באגרה מינימאלית. במאמר סקירה אודות מאפיינים ייחודיים אלו, סדרי דין ואופן הגשת הערעור.

Smallclaims ייעוץ משפטי מקצועי

תוכן עניינים

תביעות קטנות – כללי

במדינתנו הקטנה, כל אזרח, לפחות פעם אחת, בשלב מסוים בחייו, ימצא עצמו בסיטואציה שבה גוף מסחרי או חברה המספקים לו שירותים כלשהם, משתמשים לרעה בכוחם, בין במתכוון ובין בהיסח הדעת, וגורמים לו עוולה צרכנית.

לא בכל מקרה קיימת נכונות מצד המעוול לתקן את הדרוש תיקון, חרף פניות מצד הצרכן, ובשלב הזה, בדרך כלל, נדרשת התערבות שיפוטית על ידי פנייה למוסד תביעות קטנות.

הדבר הראשון שעל האזרח לבדוק, בטרם הגשת תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, הוא סכום התביעה.

תביעות קטנות ניתן להגיש עד לסכום של-33,500 ₪, (סכום זה משתנה בפעם לפעם, על פי החלטת שר המשפטים).

המשמעות היא, שבעוד ותביעת לשון הרע עשויה לזכות בפיצויים שנעים בין 50,000 ₪ ל100,000 ₪, תביעת לשון הרע תביעות קטנות לא תוכל להגיע לסכומים אלו.

אך במידה וסכום התביעה נמוך מ – 33,500 ₪, פתוחה הדרך בפני האזרח לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות. אולם, באם סכום התביעה גבוה מזה, אין אפשרות לפצל את התביעה לשתיים, ועומדות בפני התובע שתי אופציות: האחת, לוותר על יתרת סכום התביעה, והשנייה, לפנות לבית משפט רגיל שידון בתביעתו.

חשוב לדעת, כי קיימת אפשרות להגיש תביעה שכנגד בתביעות קטנות, אך גם תביעה זו צריכה לעמוד במגבלות הקבועות להגשת תביעות קטנות.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בית משפט לתביעות קטנות וסדרי הדין הנהוגים בו

תביעות קטנות, המתבררות בפני בית המשפט לתביעות קטנות, הנן מוסד הנועד לאדם הפשוט, כאשר הלה נקלע למחלוקות עם ספקים, אנשי מקצוע, גופים מסחריים או חברות שונות שגרמו לו עוולה צרכנית.

בית המשפט לתביעות קטנות דן באותן מחלוקות ומחיל סדרי דין שונים מאלו הנהוגים בבתי המשפט האזרחיים הרגילים. כך קיימים סדרי דין וכללים שונים, הן באשר לייצוג האזרח והן באשר לדיני הראיות הנהוגים, ומומלץ להכירם, בטרם, כניסה לבית המשפט לתביעות קטנות.

אין לטעות בעניין, בית המשפט לתביעות קטנות, משמש כבית משפט לכל דבר ועניין, שכן קביעתו מחייבת ואי התייצבות לדיון בבית משפט גורר עימו השלכות. עם זאת, בית המשפט מתאפיין בהגמשת סדרי דין והכללים המקובלים, בכדי להקל על האזרח בבואו לתבוע את נזקו.

יחודו של בית המשפט לתביעות קטנות מתבטא בהחלת סדרי דין הנ”ל:

ראשית, רק יחידים מורשים לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות. חברות וגופים מסחריים, עיריות ותאגידים, אינם מורשים לעשות שימוש במוסד זה, ועליהם לפנות לערכאות המשפטיות הרגילות (בית המשפט השלום או המחוזי, לפי כללי הסמכות העניינית).

שנית, הליכי תביעות קטנות מתנהלים באופן מהיר משמעותית, מהליכים שמתנהלים בבתי המשפט הרגילים.

המטרה של בית המשפט לתביעות קטנות היא להוות אלטרנטיבה מהירה ופשוטה עבור האזרח, בתביעות פשוטות אשר שיעורן נמוך, יחסית. בית המשפט לתביעות קטנות מהווה, למעשה, שירות לאזרח ונועד לקצר את ההליכים הממושכים בערכאות השיפוטיות הרגילות, וכן לחסוך לאזרח בעלויות הגבוהות של פתיחת הליך משפטי רגיל.

המטרה של בית המשפט לתביעות קטנות היא להוות אלטרנטיבה מהירה ופשוטה עבור האזרח

שלישית, בבית המשפט לתביעות קטנות, ישנו סכום מקסימאלי בסך 31,900 ₪, המהווה תקרה להגשת תביעות. יש לדעת, בהקשר זה, כי ניתן לתבוע תיקון או החלפת מוצר או את ביטול העסקה מעיקרא, ובלבד ששווי העסקה או המוצר, אינם עולים על 33,500 ₪, הלוא הוא הסכום המקסימאלי הקבוע.

רביעית, הן התובע והן הנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין, ועליהם לייצג את עצמם בדיון, או בהתקיים נסיבות מיוחדות ובאישור מבית המשפט, להיות מיוצגים על ידי אדם אחר, לא בהכרח עורך דין.

בתי המשפט לתביעות קטנות ממוקמים בתוך בית משפט השלום הפזורים ברחבי הארץ, וניתן להגיש את התביעה, בבית משפט לתביעות קטנות, שבמקום מגורי הנתבע, או במקום בו בוצעה ההתחייבות או העסקה.

ערעור על פסקי דין של תביעות קטנות

לא קיימת זכות ערעור על פסק דינו של שופט בית המשפט לתביעות קטנות. ולצורך כך, נדרשת את רשותו של בית המשפט המחוזי.

בקשת רשות ערעור זו, יש להגיש בתוך 15 יום ממועד פסק הדין עליו מבקשים לערער.

מתי נכון לערער על פסק דין בתביעות קטנות?

על מנת לערער על פסק דין בתביעות קטנות, ראשית יש לבקש רשות מבית המשפט, ורק אם ניתנה רשות ניתן יהיה לערער על פסק הדין.

לכן, נכון לערער על פסק דין בתביעות קטנות, כשיש עילות מוצדקות וטובות לערעור.

למשל במקרים בהם נפלה טעות משפטית או טעות עובדתית ברורה בפסק הדין, או שנפל פגם בשיקול דעתו של בית המשפט לתביעות קטנות, או בפסק הדין.

היכן מגישים תביעה קטנה?

תביעה קטנה יש להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות הסמוך למקום מגורי הנתבע, למקום העסק של הנתבע, או למקום בו נוצרה עילת התביעה.

במקרה שמדובר בתביעה שכנגד, יש להגיש אותה לבית המשפט אליו הוגשה התביעה המקורית.

את התביעה עצמה יש להגיש למזכירות בית המשפט, לאחר תשלום אגרה של אחוז אחד מסכום התביעה המבוקש, ולא פחות מסך של 50 ₪.

לחלופין, ניתן להגיש את התביעה באמצעות המערכת המקוונת “נט המשפט”, לאחר ביצוע הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית, ותשלום אגרה מקוון.

כיצד מתנהל המשפט כשתובעים בתביעות קטנות?

הגשת כתבי בית הדין

ההליך המשפט מתחיל עם הגשת כתב התביעה. לאחר מכן הנתבע נדרש להגיש את כתב הגנתו, תוך 30 ימים מהיום בו הומצא לו כתב התביעה.

בנוסף הנתבע רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, אם הוא טוען שהוא זכאי לשיפוי או השתתפות של צד שלישי.

במקרה שהוגשה הודעה לצד שלישי, על הצד השלישי יהיה להגיש גם כן את כתב הגנתו.

לאחר הגשת כתבי בית הדין, בית המשפט יקבע מועד לדיון. אם אתם מבקשים לזמן עדים, עליכם לעשות זאת בטרם למועד הדיון שנקבע.

הדיון בתביעה הקטנה

הדיון שיתנהל בתביעות קטנות יהיה דיון מהיר, במהלכו תדרשו להציג את טענותיכם, את הראיות שיש בידיכם, ולחקור את העדים.

מתן פסק הדין

בתום הדיון, בית המשפט ייתן את פסק הדין, שינומק באופן תמציתי. יחד עם זאת, בית המשפט עשוי לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותר, שלא יעלה על 7 ימים.

במקרים חריגים בית המשפט יקבע דיון נוסף, בטרם למתן פסק הדין.

תביעות קטנות - שאלות נפוצות

איך מוגשות תביעות קטנות?

אדם המעוניין להגיש תביעה קטנה צריך למלא טופס כתב תביעה, ולצרף אליו תמונות, חשבונות וכל מסמך אחר שיכול להיות רלוונטי לתביעה ולהגביר את סיכויי הצלחתה. את הטופס עליו להגיש בשלושה עותקים מלאים למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, וכן נדרש עותק מלא עבור כל נתבע נוסף. גם באמצעות אתר האינטרנט "נט המשפט", ניתן להגיש את התביעה. כאמור, סכום הסעד שדורש התובע בתביעות קטנות הוא מוגבל. על התובע לשלם אגרה בשווי אחוז מאותו הסכום, אך יש להבהיר – שכל עוד סכום התביעה הוא 5000 ש"ח או פחות מזה – האגרה שיש לשלם היא בסך 50 ש"ח. לאחר שמוגשת התביעה, שולח בית המשפט לנתבע העתק של כתב התביעה וכן הזמנה לדין, ומתחילים 30 ימים שבמהלכם יכול הנתבע להגיש כתב הגנה.

מתי כדאי להגיש תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות?

כדאי להגיש תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות בשני מקרים: ראשית, כאשר המחלוקת היא עובדתית בלבד, ורק בית המשפט יכול להכריע מי צודק. זאת משום שפעמים רבות שואף בית המשפט לתביעות קטנות להליך משפטי מהיר ביותר, ולכן, במקום דיון מעמיק שמגביר את סיכוי התובע לממש את כל זכויותיו – בית המשפט נוטה לקיים מעין משא ומתן בין התובע לבין הנתבע, תוך צעקות, תוקפנות וחוסר נימוס מצד שופטיו. המקרה השני שבו כדאי להגיש תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא כאשר הצרכן בטוח לחלוטין בכך שהוא הצודק, אך הוא לא הצליח להגיע לעמק השווה עם החברה בדרכים אחרות.

איך מתנהל דיון בבית המשפט לתביעות קטנות?

לרוב, לגבי כל תביעה קטנה מתנהל דיון אחד בלבד, ועד שבוע לאחר מכן, מקבלים התובע והנתבע את פסק הדין. אם אחד הצדדים מעוניין לערער על פסק הדין – עליו להגיש בקשה מנומקת בנושא תוך חמישה-עשר ימים ממועד מתן פסק הדין. בנוסף, יש לציין שבית המשפט לתביעות קטנות לא כפוף לדיני הראיות, ולכן הוא יכול לקבל ראיות שבית משפט "רגיל" לא יכול לקבל.

מתי אפשר לדרוש פיצוי בגין עוגמת נפש בתביעות קטנות?

אמנם, עוגמת נפש היא עניין סובייקטיבי, אך ישנם תנאים שישנה הסכמה על כך שמוצדק לדרוש בגינם פיצוי על עוגמת נפש בתביעות קטנות: כאשר אורח חיי התובע השתנה באופן דרמטי עקב העובדה שלא קיבל את השירות שהיה מעוניין בו, ואם בסופו של דבר כן קיבל את השירות – עבר זמן רב מרגע שניסה לקבל את השירות ועד שקיבל אותו בפועל, וכן אם כדי לקבל את השירות, התובע צריך היה לבצע מספר פעולות גבוה בהרבה ממספר הפעולות שיש לבצע בדרך כלל כדי לקבל את אותו השירות.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף